fbpx

แพ็กเกจฝากครรภ์ BNH Prenatal care (ANC)

“ตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ ด้วยแพ็กเกจฝากครรภ์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช มาตรฐานระดับสากล โดยทีมสูติแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ กุมารแพทย์ พยาบาลชำนาญการดูแลแม่และเด็ก พร้อมดูแลให้คำปรึกษา ตรวจทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อความมั่นใจในสุขภาพของคุณแม่และทารกตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์ปลอดภัย เรื่องแม่และเด็กให้ BNH ดูแล”

ฝากครรภ์ รพ.บีเอ็นเอช

แพ็กเกจฝากครรภ์ BNH Prenatal care
(เหมาะสำหรับคุณแม่ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี และไม่มีความเสี่ยง หรือคุณแม่ตั้งครรภ์ครั้งที่สองขึ้นไป)

รายการตรวจ

 1. ตรวจเลือดประเมินสุขภาพช่วงต้นของการตั้งครรภ์และก่อนคลอด

 2. ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม ด้วยวิธีตรวจที่แม่นยำสูง NIPT Test

 3. ตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะครรภ์เป็นพิษ จำนวน 10 ครั้ง (ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ ตรวจปัสสาวะ)

 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์

 5. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ,วัคซีนคอตีบไอกรนบาดทะยัก

 6. ตรวจ Ultrasound 2D จำนวน 3 ครั้ง เมื่ออายุครรภ์ 12, 20 และ 36 สัปดาห์

 7. ตรวจ Ultrasound 4D จำนวน 1 ครั้ง เมื่ออายุครรภ์ 28 สัปดาห์

 8. ตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยเครื่อง NST 1 ครั้ง

 9. ตรวจหาเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสชนิดบี (Group B streptococcus) เมื่ออายุครรภ์ 36-37 สัปดาห์ (สำหรับคุณแม่คลอดธรรมชาติเท่านั้น)

 10. ตรวจประเมินสุขภาพก่อนคลอด,ก่อนผ่าตัดคลอด  (Pre-operation Lab Test)

 11. บริการปรึกษาพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลมารดาและทารก ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์


  สิทธิพิเศษ

  คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ซื้อแพ็กเกจฝากครรภ์ สามารถใช้บริการแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้
  (ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีการรักษานอกเหนือจากแพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย)

  หมายเหตุ

  • คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถสมัครแพ็กเกจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
  • ราคาแพ็คเกจนี้ ไม่รวมค่าแพทย์, ค่ายา, ค่าวิตามินบำรุงครรภ์ (แต่รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)
  • ราคาแพคเกจเหมาจ่าย ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินในรายการตรวจใดๆ ได้ ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการตั้งครรภ์ต่อได้
  • รายการตรวจตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมการตรวจรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ หากมีความผิดปกติขณะตั้งครรภ์
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯกำหนด


  แพ็กเกจราคา 68,000บาท (เลือกชำระเต็มจำนวน หรือ แบ่งชำระ 3 ครั้ง)

  สำหรับการแบ่งการชำระ 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
  *ชำระเงินครั้งที่1 # 30,000 บาท (อายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์) จ่ายออนไลน์
  *ชำระเงินครั้งที่2 # 30,000 บาท (อายุครรภ์ครบ 16 สัปดาห์) จ่ายที่ BNH cashier counter service
  *ชำระเงินครั้งที่3 # 8,000 บาท (อายุครรภ์ระหว่าง 20-24 สัปดาห์) จ่ายที่ BNH cashier counter service

  (หมดเขต  31 ธันวาคม 2567)

  เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Women’s Health Centre)

  แผนกสูตินรีเวช โทร 02-022-0850 หรือ 02-022-0700 ต่อ 4455, 4456 

68,000 บาท / ปกติ 80,000 บาท

แพ็กเกจฝากครรภ์ BNH PREMIUM Prenatal care
(เหมาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยง ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ครั้งแรก)

รายการตรวจ

 1. ตรวจเลือดประเมินสุขภาพช่วงต้นของการตั้งครรภ์และก่อนคลอด
 2. ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม ด้วยวิธีตรวจที่แม่นยำสูง NIPT Test
 3. ตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะครรภ์เป็นพิษ จำนวน 10 ครั้ง (ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ ตรวจปัสสาวะ)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 5. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ,วัคซีนคอตีบไอกรนบาดทะยัก
 6. ตรวจ Ultrasound 2D จำนวน 3 ครั้ง เมื่ออายุครรภ์ 12, 20 และ 36 สัปดาห์
 7. ตรวจ Ultrasound 4D จำนวน 1 ครั้ง เมื่ออายุครรภ์ 28 สัปดาห์
 8. ตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยเครื่อง NST 1 ครั้ง
 9. ตรวจหาเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสชนิดบี (Group B streptococcus) เมื่ออายุครรภ์ 36-37 สัปดาห์ (สำหรับคุณแม่คลอดธรรมชาติเท่านั้น)
 10. ตรวจประเมินสุขภาพก่อนคลอด,ก่อนผ่าตัดคลอด  (Pre-operation Lab Test)
 11. บริการปรึกษาพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลมารดาและทารก ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์


  รายการที่เพิ่มขึ้นจากแพ็กเกจฝากครรภ์ปกติ

  • ตรวจ Ultrasound 2D เพิ่มจำนวน 2 ครั้ง (อายุครรภ์ 34 และ 38 สัปดาห์)
  • ตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
  • ภาวะโลหิตจาง (Ferritin, Total Iron Binding Capacity)
  • ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบเอ และไวรัสตับอักเสบซี
  • ตรวจหาเชื้อโรค ท็อกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis)
  • ตรวจระดับวิตามินดี
  • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงครรภ์ป็นพิษ(PIH)
  • ตรวจคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด(Preterm labour)
  • ตรวจฟันและทำความสะอาดช่องปากโดยทันตแพทย์ (อายุครรภ์ 20 – 24 สัปดาห์)
  • ปรึกษากุมารแพทย์ทารกแรกเกิด (Neonate consultation)
  • โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แบบตัวต่อตัว (Private Mother Class)


   สิทธิพิเศษ

   คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ซื้อแพ็กเกจฝากครรภ์ สามารถใช้บริการแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้
   (ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีการรักษานอกเหนือจากแพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย) 


   หมายเหตุ

   • คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถสมัครแพ็กเกจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
   • ราคาแพ็คเกจนี้ ไม่รวมค่าแพทย์, ค่ายา, ค่าวิตามินบำรุงครรภ์ (แต่รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)
   • ราคาแพคเกจเหมาจ่าย ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินในรายการตรวจใดๆ ได้ ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการตั้งครรภ์ต่อได้
   • รายการตรวจตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมการตรวจรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ หากมีความผิดปกติขณะตั้งครรภ์
   • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
   • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯกำหนด

   แพ็กเกจราคา 89,000บาท (เลือกชำระเต็มจำนวน หรือ แบ่งชำระ 3 ครั้ง)

   สำหรับการแบ่งการชำระ 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
   *ชำระเงินครั้งที่1 # 40,000 บาท (อายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์) จ่ายออนไลน์
   *ชำระเงินครั้งที่2 # 40,000 บาท (อายุครรภ์ครบ 16 สัปดาห์) จ่ายที่ BNH cashier counter service
   *ชำระเงินครั้งที่3 # 9,000 บาท (อายุครรภ์ระหว่าง 20-24 สัปดาห์) จ่ายที่ BNH cashier counter service

   (หมดเขต  31 ธันวาคม 2567)

   เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Women’s Health Centre)

   แผนกสูตินรีเวช โทร 02-022-0850 หรือ 02-022-0700 ต่อ 4455, 4456 

89,000 บาท / ปกติ 110,000 บาท

แพ็กเกจฝากครรภ์ BNH PREMIUM Prenatal care
(เหมาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยง ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ครั้งแรก)

รายการตรวจ

 1. ตรวจเลือดประเมินสุขภาพช่วงต้นของการตั้งครรภ์และก่อนคลอด
 2. ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม ด้วยวิธีตรวจที่แม่นยำสูง NIPT Test
 3. ตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะครรภ์เป็นพิษ จำนวน 10 ครั้ง (ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ ตรวจปัสสาวะ)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 5. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ,วัคซีนคอตีบไอกรนบาดทะยัก
 6. ตรวจ Ultrasound 2D จำนวน 3 ครั้ง เมื่ออายุครรภ์ 12, 20 และ 36 สัปดาห์
 7. ตรวจ Ultrasound 4D จำนวน 1 ครั้ง เมื่ออายุครรภ์ 28 สัปดาห์
 8. ตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยเครื่อง NST 1 ครั้ง
 9. ตรวจหาเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสชนิดบี (Group B streptococcus) เมื่ออายุครรภ์ 36-37 สัปดาห์ (สำหรับคุณแม่คลอดธรรมชาติเท่านั้น)
 10. ตรวจประเมินสุขภาพก่อนคลอด,ก่อนผ่าตัดคลอด  (Pre-operation Lab Test)
 11. บริการปรึกษาพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลมารดาและทารก ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์

  รายการที่เพิ่มขึ้นจากแพ็กเกจฝากครรภ์ปกติ
   • ตรวจ Ultrasound 2D เพิ่มจำนวน 4 ครั้ง (อายุครรภ์ 32, 34,37 และ 38 สัปดาห์)
   • ตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
   • ภาวะโลหิตจาง (Ferritin, Total Iron Binding Capacity)
   • ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบเอ และไวรัสตับอักเสบซี
   • ตรวจหาเชื้อโรค ท็อกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis)
   • ตรวจระดับวิตามินดี
   • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงครรภ์ป็นพิษ(PIH)
   • ตรวจคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด(Preterm labour)
   • ตรวจฟันและทำความสะอาดช่องปากโดยทันตแพทย์ (อายุครรภ์ 20 – 24 สัปดาห์)
   • ปรึกษากุมารแพทย์ทารกแรกเกิด (Neonate consultation)
   • โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แบบตัวต่อตัว (Private Mother Class)
   • ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้(Consultation with Allergy Specialist)


    สิทธิพิเศษ

    คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ซื้อแพ็กเกจฝากครรภ์ สามารถใช้บริการแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้
    (ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีการรักษานอกเหนือจากแพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย) 

    หมายเหตุ

    • คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถสมัครแพ็กเกจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
    • ราคาแพ็คเกจนี้ ไม่รวมค่าแพทย์, ค่ายา, ค่าวิตามินบำรุงครรภ์ (แต่รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)
    • ราคาแพคเกจเหมาจ่าย ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินในรายการตรวจใดๆ ได้ ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการตั้งครรภ์ต่อได้
    • รายการตรวจตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมการตรวจรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ หากมีความผิดปกติขณะตั้งครรภ์
    • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
    • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลฯกำหนด

    แพ็กเกจราคา 97,000บาท (เลือกชำระเต็มจำนวน หรือ แบ่งชำระ 3 ครั้ง)

    สำหรับการแบ่งการชำระ 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
    *ชำระเงินครั้งที่1 # 40,000 บาท (อายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์) จ่ายออนไลน์
    *ชำระเงินครั้งที่2 # 40,000 บาท (อายุครรภ์ครบ 16 สัปดาห์) จ่ายที่ BNH cashier counter service
    *ชำระเงินครั้งที่3 # 17,000 บาท (อายุครรภ์ระหว่าง 20-24 สัปดาห์) จ่ายที่ BNH cashier counter service

    (หมดเขต  31 ธันวาคม 2567)

    เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Women’s Health Centre)

    แผนกสูตินรีเวช โทร 02-022-0850 หรือ 02-022-0700 ต่อ 4455, 4456 

97,000 บาท / ปกติ 120,000 บาท

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้บริการการดูแลสุขภาพคุณผู้หญิงที่กำลังเตรียมความพร้อมที่จะเป็นคุณแม่ โดยทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการให้บริการดูแลคุณแม่และลูกน้อยอย่างใกล้ชิดปลอดภัยที่บีเอ็นเอช  อีกทั้งโรงพยาบาลบีเอ็นเอชยังส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยและสุขภาพที่ดีของคุณแม่

 

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเรื่องแม่และเด็กระดับมาตรฐาน BNH ผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยกับศาสตร์การผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอชที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 125 ปี โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้บริการดูแลคุณแม่แบบครบวงจร ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ คลอดบุตร อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพคุณแม่หลังคลอด เมื่อสุขภาพแข็งแรงพร้อม คุณแม่ก็พร้อมในการดูแลลูกรัก

คุณแม่มือใหม่ควรรู้! เตรียมตัวอย่างไรเมื่อตั้งครรภ์

 • สิ่งสำคัญอย่างแรกเมื่อสงสัยหรือพบว่าตั้งครรภ์ ควรไปพบแพทย์เพื่อยืนยันการตั้งครรภ์และวางแผนการดูแลขณะตั้งครรภ์ตามปกติ
 • การใช้ยาบางชนิดก่อนหรือขณะตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบและ เมื่อไม่สบายหรือมีไข้ ควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากยาบางอย่างมีผลต่อทารกในครรภ์
 • การรับประทานอาหาร ในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์ คุณแม่ควรจะทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และพยายามทานอาหารให้หลากหลาย ควรหลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง หรืออาหารสุกๆ ดิบๆ ปลาทะเลน้ำลึกบางชนิด
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในปริมาณมากๆ เช่น กาแฟ ชา และควรจำกัดการทานขนมหวาน ของคบเคี้ยว
 • หญิงตั้งครรภ์หากมีภาวะดังต่อไปนี้ ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ ตลอดการตั้งครรภ์ ได้แก่ มีประวัติแท้งหลายครั้ง เคยคลอดก่อนกำหนด รกเกาะต่ำ มีเลือดออกไม่ทราบสาเหตุ
 • ออกกำลังกายตามความเหมาะสม ซึ่งคุณแม่ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
 • ภาวะต่อไปนี้ควรงดออกกำลังกาย ได้แก่ แท้งเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด รกเกาะต่ำ  ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
 • นอนพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ต่อวัน
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่รัดแน่นเกินไป
 • ทำงานได้ตามปกติ แต่ไม่ควรทำงานหนัก
 • การตรวจสุขภาพฟัน เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
 • ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสคนที่เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ เช่น โรคสุกใส โรคหัดเยอรมัน

Pregnancy Journey Map การตั้งครรภ์ของคุณแม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 4 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เบอร์ติดต่อ 02 – 022 – 0700 ต่อ 4455 – 4456

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can change your cookie settings by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose your cookie setting by turn on / turn off except for necessary cookie.

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Strictly Necessary cookies
  Always Active

  Are very essential to our website as these allow the web servers to respond to your actions, support the structure of the page being displayed to you as well as provide the consistency of experience during your journey of surfing our website. These cookies will last only till the end of your visit and will be deleted automatically since then.
  See list of strictly necessary cookies

 • Analytical / Performance cookies

  Allow us to monitor the performance of our websites by determining the number of page views and the number of unique users a website has. Web analytics services are performed so as to analyse patterns of user behaviour and we use that information to enhance user experience or identify areas of the website which may require improvement. Nonetheless, the information is anonymous (i.e. it cannot be used to identify you and does not contain personal information such as your name and email address) and it is only used for statistical purposes.
  See list of analytic / performance cookies

 • Functional cookies

  Help us to recognise when you revisit our website. With this information, thereby we can customise our website based on your preferences, provide enhanced, more personal features to facilitate your visit. Such information collected by these cookies is usually anonymised, hence we cannot identify you personally.
  See list of functional cookies

 • Behavioural Advertising / Targeting cookies

  Will be placed on your device to record your visit, the page and the link you have visited and followed. The gained information will be used to tailor our website and our advertising campaign to suit your interests.
  See list of marketing cookies

Save