Entries by Ruengdech

สายตาสั้นในเด็ก ปัญหาที่ป้องกันได้

    สุขภาพตาและสายตาที่ดี สำคัญต่อพัฒนาการ การเรียนรู้ และโอกาสในอนาคตของเด็ก การดูแลสุขภาพตาเด็ก โดยเฉพาะในวัย 4-6 ปี ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเด็กไม่สามารถบอกได้ กว่าจะรู้ปัญหา อาจเกือบสายเกินแก้ไข

โรคต่อมลูกหมากโต

โรคต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia) คือโรคที่เกิดขึ้นในเพศชาย โดยเฉพาะในกลุ่มชายสูงวัย ซึ่งต่อมลูกหมากที่โตจนผิดปกตินั้นจะไปรบกวนระบบทางเดินปัสสาวะ จนทำให้ปัสสาวะขัด และก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้ อาการของต่อมลูกหมากโต อาการของต่อมลูกหมากโตมีสาเหตุมาจากขนาดของต่อมลูกหมากที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนทำให้เกิดแรงดันที่กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ และส่งผลกระทบกับการปัสสาวะ ซึ่งมีผู้ชายจำนวนไม่น้อยที่ละเลย อาการต่าง ๆ ของต่อมลูกหมากโต ดังนี้ ปัสสาวะบ่อยหรือต้องการปัสสาวะทันที ปัสสาวะนาน ปัสสาวะอ่อน ปัสสาวะสะดุด (ขัดเบา) ปัสสาวะเป็นหยดๆ รู้สึกปวดขณะถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะหลายครั้งในตอนกลางคืน มีเลือดปนออกมาในปัสสาวะ นอกจากนี้สาเหตุของอาการปัสสาวะไม่ออก อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ การติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ หรือความเสียหายของไตได้อีกด้วย หากมีอาการเหล่านี้ เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดที่สีข้าง บริเวณหลัง หรือบริเวณท้อง ปัสสาวะมีหนองหรือมีเลือดปน ควรรีบไปพบแพทย์ สาเหตุของต่อมลูกหมากโต มีการสันนิษฐานว่าสาเหตุของต่อมลูกหมากโตเกิดขึ้นจากความเสื่อมของร่างกายตามวัยในผู้ชาย และเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสมดุลฮอร์โมนได้ ยังสันนิษฐานได้ว่าอาจเกิดจากพันธุกรรม โดยเฉพาะคนที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ซึ่งต้องรับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัด ปัจจัยเสี่ยงของโรคต่อมลูกหมากโตที่มักพบได้บ่อยในคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีประวัติว่าคนในครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก หรือผู้ที่มีความผิดปกติของอัณฑะก็จะยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น […]