Advanced_diagnotic_centre

Advanced_diagnotic_centre

ไม่ทราบว่าได้รับบริการครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ
ท่านมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลการขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค หรือไม่Are you satisfied with the authorities' request for medical certificate for work permit?