ไวรัสเอชพีวี เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกอย่างไร

ตรวจ ไวรัส HPV ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก

 

ไวรัสเอชพีวี เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกอย่างไร

HPV(Human Papilloma Virus) เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่พบได้ในคนทั่วไป มีข้อเท็จจริงว่า ประมาณ 8 ใน 10 คน มีโอกาสได้รับเชื้อนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ปัจจุบันพบว่า มีไวรัส HPV 13 ชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก(High-risk HPV)

23การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีเกิดขึ้นได้อย่างไร

ไวรัสเอชพีวี ชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการสัมผัสทางผิวหนัง การติดเชื้อเอชพีวีจะอยู่ไม่นานส่วนใหญ่จะหายไปภายใน 12 เดือน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการติดเชื้อแบบฝังแน่นเป็นเวลานานโดยไม่มี อาการแสดงออกที่สังเกตได้

 

ไวรัสเอชพีวีสามารตรวจพบในการตรวจแพปเทสต์หรือไม่

ไม่สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสเอชพีวีได้โดยตรงในการตรวจแพปเทสต์ แต่สามารถนำเซลล์ที่ได้เมื่อตรวจแพปเทสต์ไปตรวจหาHPVได้ โดยไม่ต้องตรวจใหม่

 

วิธีตรวจเอชพีวีทำอย่างไร

การตรวจ HPV เป็นขั้นตอนหนึ่งในการตรวจภายในโดยใช้เซลล์ตัวอย่างที่ได้จากการตรวจมะเร็ง ปากมดลูก (Pap Smear) ส่งไปยังห้องปฏิบัติการซึ่งจะทราบผลภายใน 2 สัปดาห์

โดยปัจจุบันประเทศไทยมี 2 วิธีในการตรวจวินิจฉัย คือ PCR และ HPVhc2

วิธี HPVhc2 ได้รับการรับรองจากสมาคมมะเร็งและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐให้ ใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร่วมกับวิธีแพปเทสต์ได้เพียงวิธีเดียว

 

ใครควรได้รับการตรวจไวรัสเอชพีวี

ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 30 ปี มีความเสียงน้อยที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกไม่มีความจำเป็นต้องตรวจหาไวรัสนี้ มีข้อแนะนำให้ตรวจติดตามเฉพาะกรณีที่การตรวจแพปเทสต์ให้ผลการตรวจคลุมเครือ เป็นที่น่าสงสัยว่าอาจมีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ

ผู้หญิงที่อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก มีข้อแนะนำให้ตรวจไวรัสเอชพีวีร่วมกับการตรวจแพปเทสต์ หรือการตรวจที่เรียกว่า “ThinPrepplusHPVhc2” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกให้ความไวสูงถึง 99 – 100 เปอร์เซ็นต์ คุณจึงมั่นใจผลการตรวจได้

 

คุณจะทำอย่างไรในการตรวจมะเร็งปากมดลูกครั้งต่อไป

หากคุณอายุ 30 ปีขึ้นไป เมื่อคุณมาพบแพทย์เพื่อตรวจมะเร็งปากมดลูกกรุณาแจ้งแพทย์เพื่อขอตรวจ”ThinPrepplusHPVhc2” แพทย์จะเก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูก นำใส่ขวดน้ำยารักษาเซลล์ ส่งต่อห้องแล็ปเพื่อตรวจหาเซลล์ผิดปกติและตัวอย่างเซลล์ที่เหลือในขวดน้ำยาสามารถตรวจHPVhc2 ต่อได้ โดยที่คุณไม่รู้สึกยุ่งยากหรือไม่สะดวกสบายแต่อย่างใด

 

ผลการตรวจบอกอะไรคุณบ้าง

หากผลการตรวจ”ThinPrepplusHPVhc2”เป็นลบทั้งคู่ นั่นหมายถึงข่าวดีที่ทราบว่าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยมาก คุณสามารถเว้นระยะการตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 3 ปี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แพทย์แนะนำให้คุณตรวจสุขภาพอื่นๆของสตรีเหมือนเช่นเคย ทุกๆปี เช่น การตรวจภายใน(ตรวจมดลูก, รังไข่, ปีกมดลูก) และการตรวจมะเร็งเต้านม(Breast examination)

หากผลตรวจเป็นบวกทั้งคู่หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบวก ยังไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นมะเร็ง สูตินรีแพทย์จะอธิบายเพิ่มเติมและแนะนำการตรวจอย่างละเอียดต่อไป เช่น การส่องกล้องขยายเพื่อตรวจหารอยโรคk (Colposcope)หรือการตัดชิ้นเนื้อบริเวณปากมดลูกเพื่อยืนยันและระบุระดับความ ผิดปกติอย่างละเอียด

 

มะเร็งปากมดลูกรักษาได้จริงหรือ

การตรวจพบความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มก่อนเป็นมะเร็งลุกลามสามารถรักษาให้หายได้ง่าย แพทย์สามารถเลือกวิธีรักษาได้ตามความเหมาะสม เช่นการจี้ด้วยความเย็น(Cryosurgery) หรือการตัดด้วยห่วงไฟฟ้า

 

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ ศูนย์สุขภาพสตรี (สูตินรีเวชกรรม) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com