โรคหัด MEASLES

 

โรคหัด MEASLES

เป็นโรคไข้ออกผื่น เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Morbillivirus โรคหัดติดต่อกันได้ง่ายมาก แพร่หลายได้รวดเร็ว มักจะพบในช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน

 

การติดเชื้อ

เกิดโดยการ ไอ จาม เชื้อไวรัสอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย บางครั้งเชื้ออยู่ในอากาศ

 

อาการของโรคหัด

แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

ระยะก่อนออกผื่น เริ่มต้นด้วยมีไข้สูง ต่อมามีน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ ตาแดง เป็นอยู่ประมาณ 2-4 วัน ก่อนที่จะออกผื่น 1-2 วัน จะเห็นจุดขาวๆ เล็กๆ ขอบสีแดง อยู่ภายในกระพุ้งแก้ม

ระยะออกผื่น จะเริ่มขึ้นบริเวณใบหน้าชิดขอบผม หลังใบหู ก่อนที่จะกระจายไปตามลำตัว แขน-ขา ลักษณะผื่นเป็นแบบนูนแดง อยู่นาน 5-6 วัน

 

การแพร่กระจาย

เชื้อแพร่กระจายได้ในระยะจาก 1-2 วัน ก่อนที่จะเริ่มมีอาการ ไปถึงระยะหลังผื่นขึ้นแล้ว 4 วัน

 

ระยะฟักตัว

โดยเฉลี่ยประมาณ 8-12 วัน/นาน 14 วัน

 

การวินิจฉัย

วินิจฉัยได้จากอาการ ซึ่งรวมถึงลักษณะของผื่น โดยเฉพาะการพบจุดขาวที่กระพุ้งแก้ม และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

การรักษา

รักษาแบบประคับประคองตามอาการ เช่น การเช็ดตัว การให้ยาลดไข้ ให้อาหารและน้ำให้เพียงพอ

 

วิธีป้องกัน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย โดยแยกผู้ป่วยที่สงสัยเป็นหัดจนถึงประมาณ 4 วัน หลังผื่นขึ้น แต่ทั้งนี้ วิธีที่ดีที่สุด คือฉีดวัคซีนป้องกัน


Measles

Is a highly contagious infection caused by the Morbili virus which causes fever and a skin rash.

The rates of infection are highest during winter to early summer.

 

Cause of Infection

The virus is airborne which spreads through coughing and sneezing, close personal contact or direct contact with infected nasal or throat secretions. The virus remains active and is contagious in the air or on infected surfaces.

 

Signs and Symptoms

The first sign begins with high fever, runny nose, and cough, red and watery eyes that last 2 to 4 days. Small white spots inside the cheeks can develop 1 – 2 days after symptoms begin.

After several days, a rash develops, starting on the face at the hairline and spreads downwards to the neck, trunk, arms, and legs. Small raised bumps on the red spots may appear and lasts for 5 to 6 days.

 

Transmission of Measles

From 1 – 2 days prior to the onset of the rash to 4 days after the rash erupts.

 

Incubation Period

Averages 8 – 12 days/lasts 14 days

 

Diagnosis

By examining the skin rash and checking for symptoms that are characteristic of the disease, such as white spots in the mouth. The doctor may conduct a laboratory test to check for the measles virus.

 

Treatment

There is no specific treatment for measles. If there are no complications, the doctor will recommend plenty of rest and will take the necessary measures to control the fever and prevent dehydration.

 

Prevention

Limit interaction with infected persons and separate suspected measles patients up to 4 days after the rash develops. A measles vaccination is the most effective way to ensure immunity and prevent an outbreak.