โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือเท้าปาก

.

สาเหตุของโรค

…..โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ซึ่งมีหลายชนิด ส่วนใหญ่เกิดจากเขื้อไวรัสชนิด Coxsackie A 16 และ Enterovirus 71 ระยะฟักตัวของเชื้อ ประมาณ 4 – 6 วัน

.

ลักษณะของการเกิดโรค

…..โรคมือ เท้า ปาก มักพบในเขตร้อนชื้น พบโรคประปรายตลอดปี และมักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงอากาสเย็นและชื้น

….โรคนี้มักพบในกลุ่มเด็กทารก และเด็กเล็กตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล ฯลฯ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนในกลุ่มอายุอื่น ส่วนเด็กออ่นและเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าเด็กโต ผู้ใหญ่บางรายที่เคยอาศัยในพื้นที่ที่เกิดโรคนี้เป็นประจำ มักมีภูมิต้านทานแล้ว โดยมีปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาด มาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดี สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง

  .

การติดต่อ

….เชื้อนี้พบได้ในน้ำมูก น้ำลาย และอุจจาระของผู้ป่วย ดังนั้นการติดต่อจึงเกิดจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อนี้เข้าไป การติดต่อทางลมหายใจอาจพบได้แต่น้อยมาก โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

.

อาการของโรคมือ เท้า ปาก

จะเริ่มด้วยมีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1 – 2 วัน มีอาการเจ็บปาก และเบื่ออาหาร เนื่องจากมีจุด หรือผื่นแดงอักเสบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ต่อมาจะเกิดผื่นแดง (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และบริเวณก้น ผื่นนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส รอบๆ แดง และแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ อาการจะเริ่มทุเลาและหายไปภายใน 7 – 10 วัน

.

ภาวะแทรกซ้อน

…..ภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ของโรคนี้มักไม่รุนแรง และหายเองได้ มีเพียงส่วนน้อยที่เคยมีรายงานจากต่างประเทศที่พบภาวะสมองอักเสบ หรือก้านสมองอักเสบ ร่วมกับภาวะน้ำท่วมปอด และเลือดออกที่ปอด หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ที่อาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ การป้องกัน

 

ข้อแนะนำสำหรับประชาชนที่จะมีประโยชน์มากที่สุด คือ การรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้เลี้ยงดูเด็กเล็กต้องหมั่นล้างมือสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากอุจจาระ ซึ่งอาจทำได้โดย

 • หลีกเลี่ยงมิให้เด็กคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
 • รักษาอนามัยส่วนบุคคล เช่น ล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารที่สดสะอาด ปรุงใหม่ ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำสะอาด ใช้ภาชนะที่สะอาด ไม่ใช้ภาชนะในการ รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดนม
 • ผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็ว และทิ้งน้ำที่ใช้ชำระล้างลงในโถส้วม ไม่ทิ้งลงในท่อระบายน้ำ
 • เมื่อเช็ดน้ำมูก น้ำลายให้เด็กแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว

.

การดูแลผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก

พ่อแม่ ผู้ปกครอง

 • ให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหาร หรือก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย
 • หลีกเลี่ยงการใช้ช้อน แก้ว ร่วมกัน
 • ให้เด็กอยู่ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งมีการระบายอากาศที่ดี และไม่พาเด็กเล็กไปในที่แออัด

ผู้ประกอบการในสถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา

 • แยกเด็กอื่นไม่ให้คลุกคลีใกล้ชิดกับเด็กที่ป่วย
 • ให้เด็กที่ป่วยถ่ายอุจจาระลงในภาชนะที่รองรับ แล้วนำไปกำจัดให้ถูกสุขลักษณะในส้วม เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายออกไป
 • ควรเช็ดถูล้างอุปกรณ์เครื่องเรือน เครื่องเรือน เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ เป็นประจำ
 • ต้องกำจัดอุจจาระ ปัสสาวะให้ถูกต้อง และควรล้างมือบ่อยๆ
 • หากเด็กมีอาการป่วยรุนแรงขึ้น อาทิเช่น อาเจียนบ่อย ไม่ยอมรับประทานอาหาร ไม่ยอมดื่มน้ำ ต้องรีบพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ผู้ดูแลสระว่ายน้ำ

 •    ต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติในการดูแลสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก เช่น
 • ห้ามผู้ที่มีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นโรคมือ เท้า ปาก เข้าในบริเวณสระว่ายน้ำ
 • ควรจัดให้มีที่ล้างเท้า ตรวจวัดและเติมสารประกอบคอลรีนให้คงเหลือไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ฯลฯ

.

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com