เรื่องน่ารู้…ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะความดันโลหิตที่สูงมากกว่าค่าความดันเฉลี่ยของคนปกติทั่วไป และส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นผลเสียต่อร่างกายโดยส่วนใหญ่

อาการของโรคนี้จะไม่แสดงอาการแต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปรากฏ  เช่น

 • ปวดศีรษะบริเวณท้อยทอยหรือหน้าผาก
 • หลังตื่นนอนเหนื่อยง่าย
 • แน่นหน้าอก
 • ตามัว
 • ซึมเศร้า
 • นอนไม่หลับ

ซึ่งอาการดังกล่าวอาจเกิดจากโรคอื่นๆได้

ความดันโลหิตสูง

สาเหตุ อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่

 1. กลุ่มที่หาสาเหตุได้ ซึ่งเกิดจากโรคต่างๆ เช่น โรคไต ต่อมหมวกไต โรคหลอดเลือด ความผิดปกติจากต่อมไร้ท่อ โรคทางระบบประสาทส่วนกลาง เป้นต้น
 2. กลุ่มที่หาสาเหตุไม่ได้ พบได้มากกว่า 90 % ซึ่งจะเป็นบุคคลประเภทที่มีปัจจัยต่อการเป็นโรคนี้ได้แก่
 • ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงโดยเฉพาะอายุตั้งแต่ 40 – 50 ปีขึ้นไป
 • พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือน
 • พบในผู้ที่มีน้ำหนักมาก มากกว่าคนผอม
 • อาจเกิดจากกรรมพันธุ์ ประมาณ 30 – 40%
 • ผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด ในครอบครัวผู้ชายที่อายุน้อยกว่า 55 ปี และผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 65 ปี
 • ผู้ที่สูบบุหรี่ และดื่มสุรา
 • ผู้ที่มีไขมันในเลือดผิดปกติ
 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่มีอารมณ์รุนแรง เครียด อารมณ์แปรปรวนรวดเร็ว

ตารางระดับความดันโลหิต

2012-03-20_144339

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ

ระบบตา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดบนจอรับภาพ และเกิดโรคจอประสาทตา

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดโรคหัวใจโต โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภาวะหัวใจวายทำให้เสียชีวิตได้

ระบบประสาท ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกได้ ส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาตได้

ระบบไต เกิดการตีบของหลอดเลือดที่นำไปเลี้ยงไต ทำให้ไตพิการและไตวายได้

ตารางแสดงการแบ่งกลุ่มเสี่ยงเพื่อการรักษา

 • กลุ่มเสี่ยงที่ 1 :  ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ/ไม่มีอวัยวะถูกทำลายจากความดันโลหิตสูง และไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • กลุ่มเสี่ยงที่ 2 : มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอย่างน้อย 1 อย่างโดยไม่รวมเบาหวาน/ไม่มีอวัยวะถูกทำลายจากความดันโลหิตสูง และไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • กลุ่มเสี่ยงที่ 3 : มีอวัยวะถูกทำลาย/มีโรคหัวใจและหลอดเลือดและหรือเบาหวาน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้ที่มีน้ำหนักเกิยเกณฑ์ปกติ ควรลดและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ ดังกล่าว

 • ควบคุมอาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสเค็มจัด
 • งดสูบบุหรี่ และควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้าไม่เกิน 30 cc./วัน ไวน์ไม่เกิน 300 cc./วัน เบียร์ไม่เกิน 1 ขวดใหญ่/วัน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อขยายหลอดเลือดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดและหัวใจ
 • ควรพักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ควบคุมอารมณื ไม่ให้ตึงเครียด วิตกมากเกินไป

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบีเอ็นเอชโทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com