เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย

เป็นสาวก่อนวัย

เราบริการให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

…..เนื่องจากปัจจุบัน ภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กไทยดีขึ้นกว่าในอดีต ทำให้เด็กมีแนวโน้มการเติบโตและเป็นสาวเร็วขึ้น ผู้ปกครองหลายท่านจึงมีคำถาม เช่น “การเข้าสู่ภาวะการเป็นสาวก่อนวัยนั้นจะทำให้ลูกตัวเตี้ยหรือไม่” ซึ่งภาวะดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี้ เป็นสาวก่อนวัยหมายความว่าอย่างไร

….หมายถึง การที่เด็กหญิงเริ่มมีการพัฒนาของเต้านมของอายุ 8 ปี หรือมีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 9 ปี รู้จักกลไกการเข้าสู่วัยสาว

….อวัยวะสำคัญที่ควบคุมการเข้าสู่วัยสาว ได้แก่ ต่อมใต้สมองและรังไข่ ต่อมใต้สมองทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมน (gonadotropins) ภายใต้การควบคุมจากสารเคมีต่างๆในสมอง ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าปัจจัยอะไรแน่ที่เป็นตัวกระตุ้นสารชีวเคมีต่างๆเหล่านี้ ฮอร์โมน (gonadotropins) จากต่อมใต้สมองจะมากระตุ้นรังไข่ในเด็กหญิงให้ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงที่เรารู้จักกันดี คือ “เอสโตรเจน”

.

เราบริการให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

 • ทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นสาว มีหน้าอก มีขนาดมดลูกโตขึ้นและเยื้อยุมดลูกหนาขึ้น
 • ทำให้ส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันอายุกระดูกจะเร็วกว่าอายุจริง ทำให้หยุดการเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กที่เป็นสาวช้า
 • ทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มขึ้น
 • ทำให้อารมณ์และจิตใจแปรปรวน

   .

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

 • การเปลี่ยนแปลงอันดับแรกสุด คือ การมีหน้าอก เด็กผู้หญิงมักมีประจำเดือนในระยะเวลา 2 ปีหลังจากมีหน้าอก ในช่วง 2 ปีแรกของการมีประจำเดือนเป็นเรื่องปกติที่ประจำเดือนอาจมาไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากร่างกายกำลังอยุ่ในระยะปรับตัว อายุเฉลี่ยของเด็กหญิงไทยที่มีประจำเดือนครั้งแรก คือ อายุประมาณ 13 ปี

.

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่วัยรุ่น

 • กรรมพันธุ์ ถ้าพ่อแม่เข้าสู่วัยรุ่นเร็ว ลูกก็มีแนวโน้มเป็นสาวเร็ว
 • ภาวะโภชนาการ เด็กที่ผอมมากมักเป็นสาวช้า เด็กที่อ้วนปานกลางมักเป็นสาวเร็ว
 • การออกกำลังกาย
 • โรคภัยไข้เจ็บ โรคเรื้อรังทำให้เป็นสาวช้า
 • ฮอร์โมน

.

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่วัยรุ่น

ผลเสียของการเป็นสาวก่อนวัยจะเป็นผลโดยตรงจากฮอร์โมนเพษหญิง ผลเสียที่สำคัญๆมี 2 ประการ คือ

 • ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น เด็กจะสูงกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันแต่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่เตี้ยกว่าปกติ เนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิงจะทำให้โตเร็วในวัยเด็กเป็นผลให้กระดูกปิดเร็วกว่าในเด็กวัยเดียวกัน ดังนั้นระยะเวลาการเจริญเติบดตจึงสั้นกว่าคนทั่วไปเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จึงเตี้ยกว่าปกติ
 • ปัญหาทางด้านจิตใจ เนื่องจากเด็กสาวที่เป็นสาวก่อนวัยจะมีร่างกายเหมือนเด็กสาววัยรุ่น แต่จิตใจยังเป็นเด็ก บางรายอาจรู้สึกอายเพื่อนเพราะว่ามีเต้านมโต ในขณะที่เพื่อนๆยังไม่มีเต้านม บางรายอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศได้และเกิดการตั้งครรภ์ตั้งแต่วัยเด็ก

.

เมื่อใดควรมาพบแพทย์

เด็กสาวที่มีหน้าอกก่อนอายุ 8 ปี ควรมาพบกุมารแพทย์แต่เนิ่นๆเพื่อจะได้รับการประเมิน ดังต่อไปนี้

 • ได้รับการหาสาเหตุที่ทำให้เข้าสู่วัยสาวเร็วกว่าปกติ ส่วนใหญ่เกิดจากต่อมใต้สมองส่งสัญญารมากระตุ้นรังไข่ก่อนวัยอันควร ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ส่วนน้อยเกิดจะโรคหรือภาวะผิดปกติของรังไข่เอง หรือพยาธิสภาพของต่อมใต้สมอง
 • ควรได้รับการประเมินถึงความจำเป็นในการรักษา เพื่อการชะลอการเข้าสู่วัยรุ่น ยาฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ใช้ได้ผลดีในการยับยั้งหรือการชะลอการเข้าสู่วัยรุ่น ได้แก่ GnRH agonist เป็นยาแดเข้ากล้ามเนื้อต้องฉีดทุก 4 อาทิตย์ ยาชนิดนี้ควรฉีดต่อกันไปจนอายุประมาณ 12 – 14 ปี

.

จุดประสงค์ในการรักษา

 • ยับยั้งหรือชะลอไม่ให้อายุกระดูกล้ำหน้าไปกว่าอายุจริงมากเพื่อหวังผลให้ผู้ป่วยมีความสูงสุดท้ายตอนเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น
 • ลดปัญหาทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่เกิดจากสภาพร่างกายเป็นสาวเร็ว

.

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com