เมื่อลูกตัวเตี้ย

ลูกเตี้ย

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ

……กระบวนการเจริญเติบโตเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน โดยมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรม, ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโภชนาการ, จิตใจ และอารมณ์ เป็นตัวกำหนดให้มีการเจริญเติบโตที่เป็นไปโดยปกติ ถ้ามีสิ่งใดมากระทบต่กระบวนการดังกล่าว ย่อมส่งผลทำให้เกิดความผิดปกติของการเจริญเติบโตขึ้นได้

.

สาเหตุที่ทำให้เด็กตัวเตี้ย

 • บุคคลในครอบครัวมีตัวเตี้ย (Familial Short Stature)
 • เตี้ยและเข้าสู่วัยรุ่นช้า (Constitutional Growth Delay) เด็กกลุ่มนี้มีขนาดร่างกายปกติเหมือนเด็กทั่วๆไป เพียงแต่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่าระดับปกติที่ยอมรับได้เพียงเล็กน้อย และการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่ม – สาวจะช้ากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน แต่เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงตามที่ควรจะเป็นตามกรรมพันธุ์
 • เตี้ยเนื่องจากเจ็บป่วยเรื้อรัง
 • เตี้ยเนื่องจากมีความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ หรือความผิดปกติของฮอร์โมน เช่น ขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต ขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน กลุ่มอาการคุชชิ่ง (Cushing syndrome)
 • เตี้ยเนื่องจากมีโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระดูก

.

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต

กรรมพันธุ์ (Genetic) เป็นตัวกำหนดความสูงสุดท้ายและขั้นตอนการเจริญเติบโต รวมทั้งรูปร่งของคนในชาติต่างๆโดยลักษณะของพันธุกรรมที่มีผลต่อความสูง จะปรากฎให้เห็ฯชัด เมื่อเด็กอายุได้ 2 ขวบและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ภาวะโภชนาการ (Nutrition) การเจริญเติบโตเริ่มตั้งแต่ระยะที่เป็นทารกในนครรภ์ ดังนั้อาหารที่มารดาได้รับในระหว่างการตั้งครรภ์ควรครบทั้ง 5 หมู่ นอกจากนี้การบริโภคอาหารอย่างถูกต้องสมดุล เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กๆในการเจริญเติบโตตามปกติ

ฮอร์โมน (Hormones) ฮอร์โมนเกือบทุกตัวมีผลต่อการเจริญเติบโต ฮอร์โมนที่มีผลอย่างเด่นชัดต่อการเจริญเติบโตของเด็กมีดังนี้

 • ฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต (Growth Hormones) ฮอร์โมนนี้มีความจำเป็นโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
 • ธัยร๊อกซิน (Thyroxine) หรือ ธัยรอยด์ฮอร์โมน มีหน้าที่สำคัญในการกระตุ้นระบบการเผาผลาญอาหารของร่างกายและช่วยให้กระดูกมีการพัฒนาการอย่างปกติ
 • แอนโดรเจน (Androgen) คือ ฮอร์โมนเพศชาย แอนโดรเจนจะทำงานร่วมกับฮอร์โมน เพื่อการเจริญเติบโต กระตุ้นความเปลี่ยนแปลงที่เจริญขึ้นในเด็กชายช่วงวัยเจริญพันธุ์
 • เอสโตรเจน (Estrogen) คือ ฮอร์โมนเพศหญิง มีหน้าที่เกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆทางเพศของเด็กหญิงในช่วงวัยเจริญพันธุ์
 • อินซูลิน (Insulin) มีหน้าที่กระตุ้นการเผาผลาญน้ำตาล พเอนำไปใช้เป็นพลังงานแก่ร่างกายจึงมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย
 • คอร์ติซอล (Cortisol)

ความเจ็บป่วยเรื้องรังในวัยเด็ก

การใช้ยาบางชนิด

.

ฮอร์โมนการเจริญเติบโตคืออะไร

 • จะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต

…..…..ฮอร์โมนการเจริญเติบโต คือ ฮอร์โมนที่ถูผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า นอกจากจะมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้ว ยังมีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เด็กที่ขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตจะมีหน้าที่ดูอ่อนกว่าอายุจริง รูปร่างเตี้ยเล็กแต่สมส่วน แต่เนื่องจากมีไขมันสะสมบริเวณลำตัวมาก จึงทำให้เด็กดูอ้วนกลม ถ้าเป็นเด็กชายมักมีอวัยวะเพศเล็กไม่สมวัย ภาวะขาดฮอร์โมนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อระดับสติปัญญาของเด็ก ท่าควรเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง เมื่อพาเด็กมาพบแพทย์

…..ท่านควรเตรียมข้อมูลส่วนสูงและน้ำหนักในอดีต ซึ่งอาจจะบันทึกไว้ในสมุดสุขภาพหรือสมุดพกของโรงดรียนเท่าที่จะหาได้และควรนำสมุดสุขภาพมาด้วย เพื่อจะได้ทราบข้อมูลของน้ำหนักและความสูงในอดีต และนำมาประกอบการพิจารณาในการรักษาและติดตามการเจริญเติบโตต่อไป ลูกตัวเตี้ยทราบได้อย่างไร

.

 1. วัดความสูงเป็นระยะๆซึ่งมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นต่อปี ดังตาราง

ตารางเด็ก

.

 1. สามารถนำความสูงของเด็ก มาจุดลงบนเส้นกราฟมาตรฐาน (ในสมุดสุขภาพ) ซึ่งแยกเป็นกราฟสำหรับเด็กหญิงหรือกราฟสำหรับเด็กชาย โดยถ้าความสูงต่ำกว่าเส้นสุดท้าย แสดงว่าเตี้ย ดังนั้น ถ้าสังเกตพบว่าเด็กมีปัญหาตัวเตี้ยหรือสูงไม่ได้ตามเกณฑ์ ควรพามาพบแพทย์พร้อมสมุดบันทึกสุขภาพ

.

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com