เตือนภัยก่อนเป็นโรคอัลไซเมอร์

10 (1)

 

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)

อัลไซเมอร์พบในผู้สูงอายุ โดยในกลุ่มคนที่อายุ 65 ปีพบได้ประมาณ 5 – 10% ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งพบได้บ่อยขึ้นผู้ที่อายุเกิน 85 ปี จะพบได้ถึงเกือบ 50% มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่พบตั้งแต่อายุ 40 – 50 ปี แต่ก็เป็นส่วนน้อยซึ่งมักเป็นกลุ่มที่มีประวัติโรคนี้ในครอบครัวค่อนข้างช้ดเจน

 

 สาเหตุ

สาเหตุ ของโรคอัลไซเมอร์นั้นปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดแต่พบว่าบางคนมีโปรตีนชนิดหนึ่งมากกว่าปกติในร่างกาย ที่ทำให้มีโอกาสเป็นได้มากกว่าคนอื่น และอาจมีปัจจัยอี่นมากเกี่ยวข้องด้วย เช่น อุบัติเหตุทางศรีษะ สิ่งแวดล้อม การติดเชื้อบางชนิด เป็นต้น

 

อาการ ของอัลไซเมอร์

อาการที่ญาติมักพามาพบแพทย์คือ ความจำที่แย่ลงอย่างรวดเร็วโดยมักเป็นความจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นาน นอกจากความจำที่แย่ลงแล้วการตัดสินใจหรือความคิดต่างๆ อาจดูไม่ค่อยสมเหตุสมผล หรือความคิดต่างๆ ก็จะผิดแปลกออกไป นอกจากนี้ยังมักมีพฤติกรรมหรือบุคลิกที่เปลี่ยนไปจากเดิมบางคน ก้าวร้าว ไร้เหตุผล หงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียว ระยะหลังๆผู้ป่วยจะเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ โดยเฉพาะกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น แต่งตัว อาบน้ำ ทานข้าว โดยต้องให้ญาติคอยช่วยเหลือ

 

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้แต่มียาซึ่งช่วยให้ อาการทั่วไปดีขึ้นได้บ้างและชะลอ ให้การดำเนินของโรคช้าลงกว่าปกติได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีความพยายามคิดค้นยาเพื่อรักษาและป้องกันโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งตลอดจนวิธีการที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการเพื่อวางแผนในการป้องกันและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ต้องให้ความเข้าใจ เห็นใจว่าผู้ป่วยไม่ได้ตั้งใจที่จะก้าวร้าว แต่เป็นอาการจากตัวโรคเอง ไม่ควรทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่มั่นใจ อายหรือหงุดหงิด เช่น ถ้าคุยอะไรแล้วผู้ป่วยรู้สึกไม่มั่นใจ อายหรือหงุดหงิด เช่น ถ้าคุยอะไรแล้วผู้ป่วยนึกไม่ค่อยออกหรือจไม่ได้ ควรเปลี่ยนเรื่อง เอาเรื่องที่คุยแล้วมีความสุข หรือถ้ามีความคิดอะไรผิดๆ ไม่ควรเถียงตรงๆถ้าไม่จำเป็นก็อาจไม่ต้องอธิบายมากเนื่องจากจะทำให้หงุดหงิดและหมดความมั่นใจ ในรายที่ผู้ป่วยเดินไปเดินมาหรือก้าวร้าวต้องระวังเรื่องของมีคมและระวังผู้ป่วยจะเดินออกนอกบ้านซึ่งอาจ ทำให้เกิดอันตรายได้ง่าย

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com