สารพันปัญหา…ต้อ!

19

 

Q: โรคต้อ คือ อะไร

A:  คือ โรคที่เกิดกับลูกตา มีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ ต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อลม และต้อกระจก แต่ที่พบมากคือโรคต้อกระจกซึ่งเป็นปัญหา ที่ทำให้คนไข้มองไม่ชัด ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจมีปัญหาต้อหิน และทำให้ตาบอดได้

 

Q: ทำไมต้อกระจก ถึงมีคนเป็นมาก

A:  เป็นต้อที่พบบ่อยในผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง เนื่องจากเป็นต้อที่มีสาเหตุมาจากอายุการใช้งานของเลนส์แก้วตาที่ใช้ไปนานๆ ก็ย่อมที่จะขุ่นมัว ส่วนจะเร็วหรือช้าก็อยู่ที่การใช้งานและการดูแลรักษาลูกตา แต่ก็มีปัจจัยอื่นที่ผลักดันให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้น เช่น โรคเบาหวาน การเกิดอุบัติเหตุกระทบกระเทือนอย่างแรง การติดเชื้อในครรภ์มารดา เป็นต้น

 

Q: จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นต้อ

A:  อาการโดยทั่วไป คือ สายตาจะค่อยๆ มืดมัวลง เนื่องจากเลนส์แก้วตาขุ่นเป็นฝ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การแยกความแตกต่างของความมืด สว่าง ลดลง สายตาสั้นมากขึ้น มีอาการปวดตาหรือมีต้อหินแทรก

 

Q: มีวิธีรักษาให้หายได้หรือไม่ อย่างไร

A:  วิธีการรักษาเดียวที่ได้ผลดีมาก คือ การผ่าตัด ซึ่งวิธีที่นิยมมากในปัจจุบัน คือ การผ่าตัด ด้วยการสลายต้อกระจก และใส่เลนส์เทียม (Phacoemulsification and aspiration with/without intraocular lens implantation) เป็นการผ่าตัดด้วยแผลขนาดเล็กอาจมีขนาดไม่ถึงครื่องเซนต์ และจะเจาะถุงหุ้มเลนส์ด้านหน้าแล้วใช้คลื่อนเสียงความถี่สูงเป็นตัวสลายเนื้อเลนส์ให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วค่อยดูดออกมาในภายหลัง จากนั้นจึงใส่เลนส์เทียม และอาจจะเย็บหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแผล ซึ่งวิธีนี้จะปลอดภัยมากกับผู้ป่วย

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนกตา โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com