สายตาสั้นในเด็ก ปัญหาที่ป้องกันได้

 


 

สุขภาพตาและสายตาที่ดี สำคัญต่อพัฒนาการ การเรียนรู้ และโอกาสในอนาคตของเด็ก

การดูแลสุขภาพตาเด็ก โดยเฉพาะในวัย 4-6 ปี ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเด็กไม่สามารถบอกได้ กว่าจะรู้ปัญหา อาจเกือบสายเกินแก้ไข