สบายๆสไตล์… หมอ Car D O ตอน “แอลกอฮอล์กับหัวใจ”

แอลกอฮอลกับหัวใจ

หลายคนคงจะเคยได้ยินมาว่า การดื่มแอลฮอล์ในปริมาณปานกลางนั้น สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจลงได้…

ก่อนอื่นคงต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ดื่มนั้น มีความแตกต่างกันในแต่ประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะอ้างอิงของพี่เบิ้มจากแดนพญาอินทรีย์ละครับ ว่า

“1 ดริ๊งค์” นั้นหมายถึงปริมาณแอกอฮอล์ราวๆ 14-15 กรัม หรือเทียบเท่ากับ เบียร์ 12 ออนซ์ (ประมาณ 354 ซีซี หรือใกล้เคียงกับเบียร์ 1 กระป๋อง) หรือ ไวน์ 5 ออนซ์ (ประมาณ 148 ซีซี)

และสำหรับการดื่มแอลกอฮอล์ในประมาณปานกลางนั้นจะหมายถึง ไม่เกิน 2 ดริ๊งค์ในผู้หญิงหรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 3 ดริ๊งค์ในผู้ชายที่อายุน้อยกว่า 65 ปี

ซึ่งข้อมูลจากหลายการศึกษาพบว่า

“ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลางนี้จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นลดลง นอกจากนี้อัตราการตายจากโรคหัวใจก็ลดลงประมาณ 18% ด้วย”

ในปัจจุบันกลไกในการป้องกันดังกล่าวนั้นยังไม่เป็นที่สรุปแน่ชัด จากข้อมูลจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลางนั้นจะมีระดับของโคเลสเตอรอลชนิดดีเพิ่มขึ้น (แต่ก็มีระดับของไตรกลีเซอร์ไรด์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน) และยังพบว่าโอกาสการลิ่มเลือดนั้นจะลดลงด้วย นอกจากนั้นยังอาจจะผ่านกลไกของการต้านการอักเสบและการต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย

อย่างไรก็ดีการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลางนั้นบางทีอาจจะทำได้ยาก เพราะอาจจะมีการติดลมกินมากเกินไปก็ได้ ผมจึงอยากจะกระซิบว่า ยิ่งดื่มเกินปริมาณมากขึ้นเท่าไหร ผลมันจะกลับเป็นตรงกันข้ามนะครับ

แต่ไม่ว่าผลการศึกษาวิจัยที่จะออกมาในอนาคตนั้นจะออกมาในรูปแบบไหน ผมเองก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบอะไร เพราะผมเป็นคนไม่ดื่มอยู่แล้วครับ

* หมอ Car D O *

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com