ระดับคอเลสเตอรอล…ตัวชี้วัดสุขภาพ

คอเลสเตอรอลคือไขมันชนิดหนึ่งที่พบได้ในส่วนของผนังเซลล์ทุกเซลล์ของคนเรา รวมทั้งเป็นองค์ประกอบของน้ำดีอีกด้วย ร่างกายของเราจะได้รับคอเลสเตอรอลทั้งจากอาหารที่รับประทานเข้าไปจากภายนอก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่สูง แต่ตับของเราก็สามารถสังเคาระห์คอเลสเตอรอลขึ้นเองได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นคอเลสเตอรอลที่รับประทานเข้าไปมากเกินพอจึงกลายเป็นส่วนเกินของร่าง กาย

คอเลสเตอรอล แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

LDL Cholesterol เป็นคอเลสเตอรอลที่อันตรายเพราะจะเกาะตัวตามผนังของหลอดเลือดแดง ซึ่งจะทำให้ความยืดหยุ่นเสียไป และเกิดหลอดเลือดตีบตันตามมา

HDL  Cholesterol เป็นคอเลสเตอรอลที่มีประโยชน์ เพราะจะช่วยป้องกันการเกาะตัวของ LDL ที่ผนังของหลอดเลือดแดง ช่วยในการป้องกันการเกิดหลอดเลือดตีบตันได้

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด 

 • LDL Cholesterol ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่
  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ ความอ้วน การขาดการออกกำลังกาย และภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
 • ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่ ผู้ชายที่อายุเกิน 45 ปี และผู้หญิงที่อายุ เกิน 55 ปี มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนวัยอันควร

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด ?

ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะไม่มีอาการใดๆ นอกจากจะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น เช่น เจ็บแน่นหน้าอก ปวดน่องเวลาเดินหรือ อัมพฤกษ์อัมพาต ซึ่งเป็นภาวะหลอดเลือด ในส่วนต่างๆ ตีบตัน

เราจะทราบระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายได้อย่างไร ?

เราสามารถตรวจวัดระดับไขมันรวมทั้งคอเลสเตอรอลด้วยวิธีการตรวจเลือดโดยตรวจแยกชนิดของคอเลสเตอรอลและระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ผู้ที่จะรับการตรวจควรงดอาหารและเครื่องดื่ม(ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 12 ชั่วโมง และควรงด แอลกอฮอล์ 72 ชั่วโมง

ค่าปกติของคอเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) ควรน้อยกว่า 200 mg/dl

LDL Cholesterol:

 • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือเบาหวาน ระดับ LDL ควรน้อยกว่า 100 mg/dl(ควรน้อยกว่า 70 mg/dl ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง*)
 • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและเบาหวาน แต่มีปัจจัยเสี่ยงของ โรคหัวใจขาดเลือด** น้อยกว่า 2 ข้อขึ้นไป ระดับ LDL ควรน้อยกว่า 130 mg/dl
 • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและเบาหวาน แต่มีปัจจัยเสี่ยงของ โรคหัวใจขาดเลือด** น้อยกว่า 2 ข้อ ระดับ LDL ควรน้อยกว่า 160 mg/dl ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ควรน้อยกว่า 150 mg/dl
 • HDL  Cholesterol ควรมากกว่า 40 mg/dl

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ป่วยที่เพิ่งเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน,ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและเบาหวาน, ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสียงได้หรือมีปัจจัยเสียงที่รุนแรง, และผู้ที่มีภาวะ Metabolic syndrome (อ้วน + ไตรกลีเซอไรด์ สูง + HDL ต่ำ)

เราจะควบคุมระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดได้อย่างไร ?

 • รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวน้อยและคอเลสเตอรอลต่ำ ได้แก่ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมันและหนัง ไข่ขาว น้ำมันมะกอก น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน
 • ลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูง ได้แก่ อาหารทะเล(ยกเว้นปลา) หนังสัตว์ เนย เนยแข็ง นมไม่พร่องมันเนย
 • รับประทานอาหารที่มีกากใย เช่น ผักและผลไม้
 • หยุดสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่จะเพิ่ม LDL และลด HDL
 • การออกกำลังกายแบบแอโรบิค เช่น การเดินเร็ว วิ่งจ๊อกกิ้ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เป็นต้น สามารถช่วยเพิ่มระดับ HDL และลด LDL ได้ โดยควรทำอย่างต่อเนื่องนาน 20 – 40 นาที/ครั่ง อย่างน้อย 4 วัน/สัปดาห์
 • ผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วย ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล หรือต้องการตรวจคอเลสเตอรอลของตัวเอง สามารถทำนัดหมายได้ที่นี่