มะเร็งเต้านม คืออะไร

มะเร็งเต้านม  เป็นโรคมะเร็งที่พัฒนาจากเนื้อเยื่อเต้านม อาจมีอาการแสดง ได้แก่ มีก้อนในเต้านม มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของเต้านม ผิวหนังมีรอยบุ๋ม มีสารน้ำไหลจากหัวนม หรือมีปื้นผิวหนังมีเกล็ดแดง ในผู้ที่มีการแพร่ของโรคไปไกล อาจมีปวดกระดูก ปุ่มน้ำเหลืองโต หายใจลำบาก

มะเร็งเต้านมทั่วโลกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในหญิง โดยคิดเป็น 25% ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด ในปี 2555 โรคนี้มีผู้ป่วย 1.68 ล้านคน และผู้เสียชีวิต 522,000 คน พบมากกว่าในประเทศพัฒนาแล้ว และพบในหญิงมากกว่าชาย 100 เท่า

 

ข้อควรรู้

  • มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยอายุ 30 ปีขึ้นไป และอุบัติการสูงสุดที่อายุ 40 – 50 ปี
  • ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงอุบัติการในคนไทยต่ำกว่าชนผิวขาวหรือประเทศตะวันตกมาก
  • มะเร็งเต้านมส่งผลต่อทั้ง รูปลักษณ์ อารมณ์ และ ชีวิตคู่
  • กำลังใจจำเป็นต่อทั้งผู้ป่วย รวมถึง เพื่อนๆ และ ครอบครัว
  • การตรวจพบแต่เนิ่นๆ สามารถรักษาได้