มะเร็งปากมดลูก เป็นแล้ว ….. รักษาอย่างไร

มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคร้ายแรงที่หากตรวจพบช้าจะทำให้มีการลุกลามของเซลล์มะเร็งในระบบสืบพันธุ์สตรี จนทำให้ต้องเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรได้ เราจึงควรใส่ใจกับการดูแลสุขภาพและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ

วิธีสังเกตความผิดปกติของร่างกายที่อาจนำสู่การเป็น มะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงทุกคนควรสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ได้แก่ การตกขาวที่ผิดปกติ ทั้งปริมาณ สีและกลิ่น ที่อาจจะมีหนองและเลือดเจือปนออกมาด้วย รวมถึงการมีเลือดออกกระปริดกระปรอยในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับรอบเดือน หรือมีเลือดออกหลังจากการมีเพศสัมพันธ์

หากพบความผิดปกติดังกล่าวควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจแยกโรคนี้ออกจากโรคทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อรักษาตามสาเหตุโดยไว

หากตรวจพบว่าเป็น มะเร็งปากมดลูก ระยะเริ่มต้น มีวิธีการรักษาอย่างไร

หากแพทย์ได้ทำการตรวจโดยละเอียดแล้วพบว่าเป็นโรค มะเร็งปากมดลูก ระยะเริ่มต้นที่กระจายอยู่แค่ผิวของปากมดลูก แล้วรีบทำการรักษาจะมีเปอร์เซ็นต์สูง (มากกว่า 80%) ที่จะรักษาให้หายขาดได้

โดยในปัจจุบันจะมีการรักษาอยู่ 2 วิธีใหญ่ คือ

  1. การผ่าตัดนำมดลูกออกจากร่างกาย ซึ่งอาจจะต้องมีการตัดรังไข่และเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณอุ้งเชิงกรานออกด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่เกิดลุกลามในอนาคตได้ และในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ลดความเจ็บปวดและประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก
  2. การฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด จะได้ผลในการรักษาดีใกล้เคียงกับการผ่าตัด โดยแพทย์จะใช้วิธีการนี้ เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถใช้วิธีผ่าตัดได้ เนื่องจากมีผลข้างเคียงในด้านการกดภูมิคุ้มกันร่างกาย เกิดเป็นแผลติดเชื้อได้ง่าย ต้องมีการดูแลอย่างดีในภายหลัง

จะเห็นได้ว่าการป้องกันและการรักษา มะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มที่พบความผิดปกติ จะช่วยลดความรุนแรงและการลุกลามของเซลล์มะเร็งได้มากทั้งยังทำให้มีเปอร์เซ็นต์หายขาดสูงหวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านตระหนักถึงโรคภัยใกล้ตัวและร่วมกันรณรงค์ให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกันยิ่งขึ้น

จะตรวจมะเร็งปากมดลูก ต้องตรวจให้ครบ ทั้ง ThinPrep และ HPV DNA

การที่ไม่มีอาการผิดปกติ ไม่ได้แปลว่าปกติ อย่าให้ชีวิตต้องสะดุดเพราะมะเร็งปากมดลูก