ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ มีผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมากที่มีภาวะของโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ เป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วยซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือชีวิต 2 ใน 3 ของผู้ป่วยเบาหวานจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่สำคัญ

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานนอกจากทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำงาน สูญเสียคุณภาพชีวิตยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากมาย

เบาหวานและความเสี่ยง

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานทำให้มีความผิดปกติอะไรบ้าง?

ความผิดปกติของตา ได้แก่ จอรับภาพของตาผิดปกติจากการที่จอประสาทในลูกตามีการเสื่อมทำให้เกิดตามัว ตาเห็นเป็นจุดดำ อาจมีหลอดเลือดในตาแตก ถ้าไม่รักษาอาจทำให้ตาบอดได้ โรคเบาหวานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของโรคตาบอดจากจอประสาทตา

ความผิดปกติของไต เบาหวานจะทำให้การทำงานของไตเสียไปทีละน้อยและถ้าไม่รักษาเบาหวานให้ดีอาจกลายเป็นไตวายเรื้อรังได้ ซึ่งจำเป็นต้องให้การรักษาด้วยการฟอกเลือด หรือผ่าตัดเปลี่ยนไต โรคเบาหวานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของภาวะไตวายระยะสุดท้าย

ความผิดปกติของระบบประสาท ที่พบได้บ่อยๆ คือ อาการชาของส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลายมือปลายเท้า ทำให้เกิดแผลได้ง่าย บางทีลุกลามจนกระทั่งต้องตัดขา ในบางรายมีอาการแทรกซ้อนเกิดกับระบบประสาทอัตโนมัติ อาจทำให้เกิดกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ท้องอืด ท้องผูก ความรู้สึกทางเพศลดลง คลื่นไส้อาเจียนเป็นลมได้ง่ายซึ่งจะพิจารณาทำโดยกุมารแพทย์ระบบประสาท

ความผิดปกติของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจผู้ป่วยเบาหวานเลือดสมองได้มากกว่าคนปกติถึง 2 – 3 เท่าผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือเป็นอัมพาต

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเกิดได้อย่างไร?

เนื่องจากภาวะที่ระดับน้ำตาลที่สูงเป็นเวลานานเป็นตัวการที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ จะช่วยยับยั้งหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี้การแก้ไขภาวะดื้อต่ออินสุลิน อันได้แก่การควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง การลดความอ้วนจะช่วยให้การควบคุมระดับน้ำตาลดีขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจเพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือตรวจหาภาวะแทรกซ้อนในระยะเริ่มต้น เพื่อให้การรักษาเพื่อยังยั้งหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน ร่วมกับการดูแลรักษาตัวเองควบคุมอาหาร ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ คลีนิคเบาหวานและฮอร์โมน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โทร : 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com