ภาวะการนอนกรน และการหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก

นอนกรน

…..สาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ต่อมทอนซิลและอะดีนอยด์โต รวมถึงภาวะความผิดปกติของจมูกเอง เช่น เป็นโรคภูมิแพ้, ใซนัสอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น ถ้าเป็นไม่รุนแรงก็จะมีอาการนอนกรนเพียงอย่างเดียว ถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นจะทำให้เกิดขาดอากาศจนถึงหยุดหายใจเป็นช่วงๆ ซึ่งจะส่งผลเสียตามมามากมาย สาเหตุ

.

 • การอุดกั้นทางเดินหายใจในส่วนจมูก

อาจเกิดจากโรคภูมิแพ้, ผนังกั้นช่องจมูกคต, ไซนัสอักเสบเรื้อรังซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาโครงสร้างของในหน้าตามมาได้ พบว่าโอกาสที่จะเกิดการหยุดหายใจโดยมีสาเหตุจากส่วนของจมูกอย่างเดียวค่อนข้างน้อย

 • การอุดกั้นทางเดินหายใจที่เกิดจากส่วนโพรงหลังจมูกและลำคอ

เกิดจากการโตขึ้นของต่อมทอนซิล, อะดีนอยด์ รวมถึงส่วนเพดานอ่อน อาจเป็นมาตั้งแต่เกิด หรือเกิดตามหลังภาวะภูมิแพ้ และการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยๆ ถ้าเด็กอ้วนมากอาจมีการสะสมของไขมันบริเวณคอ,ลิ้นใหญ่ขึ้น ทำให้ทางเดินหายใจแคบลง

.

อาการ

ในช่วงกลางวัน อาการของเด็กที่มีปัญหานี้ที่พบได้ คือ

 • ง่วงนอนมากผิดปกติ, เหนื่อยเพลีย
 • พฤติกรรมผิดปกติ อาจก้าวร้าว หรือขี้อาย เก็บตัว
 • การเรียนมีปัญหา
 • ปวดศีรษะตอนเช้าบ่อยๆ
 • เด็กไม่ค่อยโต
 • ติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยๆ

ขณะที่เด็กหลับอาการที่อาจพบได้ คือ

 • หายใจลำบาก, กระสับกระส่าย, เหงื่อออกมาก
 • กรนมาก จนถึงหยุดหายใจเป็นช่วงๆ
 • ฝันร้าย, ละเมอบ่อยๆ
 • ปัสสาวะรดที่นอน

  .

เมื่อไหร่ที่ลูกของท่านควรพบแพทย์

เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่มีอาการดังนี้

 • หายใจลำบาก, กระสับกระส่ายขณะหลับ
 • กรนมาก จนถึงหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • ฝันร้าย, ละเมอบ่อยๆ
 • เมื่อเช็ดน้ำมูก น้ำลายให้เด็กแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว

เด็กอายุมากกว่า 5 ปี ที่มีอาการดังนี้

 • ชอบนอนหลับเวลากลางวันบ่อยๆ, เพลียเหนื่อย
 • ฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตลดน้อยลง
 • ฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตลดน้อยลง
 • พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง, ก้าวร้าว หรือ เก็บตัว
 • การเรียนมีปัญหา, ขาดระเบียบวินัย
 • เปวดศีรษะตอนเช้าบ่อยๆ
 • ปัสสาวะรดที่นอนตอนกลางคืน

เด็กบางคนกว่าจะได้รับการตรวจรักษาอาจเป็นมากจนมีปัญหาการเจริญเติบโต, มีความดันโลหิตสูงโดยไม่ทราบสาเหตุ จนถึงมีภาวะหัวใจล้มเหลว ผลกระทบที่อาจเกิดตามมา

 • ภาวะฮอร์โมนผิดปกติ
  – ฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตลดน้อยลง
  – ฮอร์โมนเพศลดน้อยลง
 • ปัญหาสมาธิ, ความจำ, การเรียนรู้ด้วยกว่าปกติ
 • การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าผิดปกติ(ตามปกติโครงสร้างของใบหน้าจะพัฒนาไปประมาณ 60% เมื่ออายุ 4 ขวบ และ 90% เมื่ออายุ 11 ขวบ)
 • ในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืด อาการจะมากขึ้นในช่วงกลางคืน

 .

การรักษา ต้องคำนึงถึงช่วงอายุด้วย

 • การผ่าตัดต่อมทอนซิลและอะดีนอยด์
  เด็กควรจะได้รัยการผ่าตัดถ้าสาเหตุของการเกิดภาวะตันทางเดินหายใจ มาจากการที่ต่อมทอนซิลและอะดีนอยด์โต
 • การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันเป็นบวก(CPAP) สามารถใช้ได้กับเด็กตั้งแต่ 6 เดือน แต่อาจเกิดผลข้างเคียงได้ เช่น
  – เด็กใช้เองลำบาก
  – พ่อแม่อาจไม่ชอบ
  – แพ้หน้ากาก ทำให้เกิดผื่นที่หน้า
  – การรั่วของอากาศรอบหน้ากากอาจทำให้ได้ผลไม่ดีนัก อาจระคายเคืองต่อตา
 • การผ่าตัดแก้ไขกระดูกขากรรไกร
 • ในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืด อาการจะมากขึ้นในช่วงกลางคืน

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com