ภาวะการถ่ายเป็นเลือด

15

ภาวะเลือดออกทางทวารหนัก อาจเกิดจากโรคอะไรได้บ้าง ?

 • โรคริดสีดวงทวาร
 • แผลขอบทวารหนัก ทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน
 • โรคเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก  ทั้งชนิดเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้ายและที่เป็นเนื้อร้าย
 • โรคผนังลำไส้ใหญ่โป่งพองเป็นกระเพาะ
 • ภาวะการติดเชื้อทางเดินอาหาร  ก้อาจทำให้ถ่ายอุจจาระมีเลือดปนออกมาได้

 

โรคริดสีดวงทวาร

จะทราบได้อย่างไรว่าเลือดที่ออกจากทวารหนักเกิดจากโรคริดสีดวงทวาร ?
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสอบถามประวัติผู้ป่วย ตรวจร่างกาย อาการเกิดโรค และการตรวจพิเศษอื่นๆ ได้แก่ การถ่ายภาพ x – ray การส่องกล้องทางเดินอาหาร ฯลฯ ร่วมด้วย เพื่อตรวจหาว่าเลือดที่ออกมานั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

อาการของโรคริดสีดวงทวารเป็นอย่างไร ?

 • ถ่ายอุจจาระมีเลือดออก ลักษณะเลือดสีแดงสด
 • ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บ  จะมีอาการเจ็บร่วมด้วยต่อเมื่อเป็นมากถึงขนาดดันริดสีดวงไม่เข้าหรือเป็นก้อนแข็ง
 • เจ็บที่ขอบทวารหนัก

พฤติกรรมเสี่ยงต่อริดสีดวง

 • ถ่ายอุจจาระลำบาก  ต้องเบ่งถ่ายแรงๆ
 • นั่งถ่ายเป็นเวลานาน
 • ทำกิจกรรมอื่นๆในขณะนั่งถ่าย  เช่น  นั่งอ่านหนังสือ

การรักษา

 • ปรับเปลี่ยนนิสัยการขับถ่าย
 • รับประทานอาหารที่มีกากใย  เช่น  ผัก  ผลไม้  ฯลฯ
 • รับประทานยาให้ถ่ายเป็นก้อนนิ่ม  เช่น  ยาระบาย
 • หัตถการทางการแพทย์ต่างๆ  เช่น  การแดยา  การรัดยาง  ซึ่งไม่ต้องนอนโรงพยาบาล  ใช้เวลาทำการรักาไม่นาน
 • การผ่าตัด  ซึ่งมีหลายวิธี  ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

 

โรคแผลขอบทวารหนัก

จะทราบได้อย่างไรว่าเลือดที่ออกจากทวารหนักเกิดจากโรคแผลขอบทวารหนัก ?

 • ประวัติถ่ายอุจจาระแข็ง  เป็นก้อนใหญ่
 • มีท้องผูกต้องเบ่งถ่ายเป็นเวลานานมาก่อน
 • วลาถ่ายจะเจ็บมากคล้ายมีดบาด  แสบทวารหนัก
 • เป็นแผลบริเวณขอบทวารหนักหลังจากถ่ายอุจจาระได้แล้วจะมีเลือดหยดตามมา
 • ในบางรายที่เป็นเรื้อรังมานาน  อาจคลำได้ติ่งเนื้อที่ขอบทวารได้  ทำให้เข้าใจผิด  คิดว่าเป็นริดสีดวง

การรักษา

ถ้ามีอาการเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจและตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นโรคเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่ หรือทวารหนักหรือไม่ เนื่องจากการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆสามารถยับยั้งการกลายของเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้าย ไม่ให้กลายเป็นเนื้อร้ายได้ รวมทั้งยังรักษาเนื้อร้ายให้หายได้อีกด้วย แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเนื้องอกจะมีขนาดใหญ่มากขึ้น การรักษายิ่งยากลำบากโอกาสหายก็จะน้อยลง

 

โรคผนังลำไส้ใหญ่โป่งพองเป็นกระเปาะ

จะทราบได้อย่างไรว่าเลือดที่ออกจากทวารหนักเกิดจากภาวะผนังลำไส้ใหญ่โป่งพองเป็นกระเปาะ ส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุ เนื่องจากลำไส้ใหญ่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน

 • มีอาการท้องผูกร่วมด้วยบ่อยๆ  จึงเป็นเหตุให้ผนังของลำไส้ใหญ่โป่ง  ยื่นออกเป็นกระเปาะเล็กๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดลำไส้ใหญ่และตำแหน่ง ของกระเปาะเหล่านี้จะอยู่ใกล้หลอดเลือดเป็นเหตุให้เกิดการฉีกขาดของหลอดเลือด  เกิดภาวะเลือดออกที่ลำไส้ใหญ่ได้

การรักษา

 • ถ้ามีอาการไม่มาก  สามารถรักษาได้โดยสังเกตอาการหรือรักษาตามอาการได้
 • ถ้ามีเลือดออกเป็นจำนวนมาก  แพทย์อาจต้องพิจารณาผ่าตัด  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสาเหตุของภาวะเลือดออกทางทวารหนักนั้นเกิดจากหลายโรค  มิใช่เฉพาะแต่เพียงริดสีดวงทวารเท่านั้นและถ้าสามารถวินิจฉัยและทำการรักษา ได้อย่างถูกวิธี  ก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติสุขำด้เร็วและดีที่สุด

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก นัดหมายแพทย์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com