“ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”

LINE-04

  • เมื่อโอนเสร็จแล้ว กรุณาส่งใบ Pay-in Slip ระบุชื่อผู้บริจาค หรือระบุบริจาคเพื่อน้ำท่วม โรงพยาบาลบีเอ็นเอช มาที่อีเมล bnhwebmaster@bnh.co.th
  • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เป็นเพียงช่องทางให้ทุกท่านได้ร่วมแบ่งปันได้สะดวกมากขึ้น ไม่สามารถออกใบลดหย่อนภาษีได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-686-2713 #1828