ปวดหลัง

เกือบทุกคนมักมีปัญหาปวดหลัง บางคนเป็นๆ หายๆ บางคนปวดหลายเดือนติดต่อกัน ทำให้รู้สึกเกิดความกังวลกับปัญหาปวดหลังเรื้อรัง ซึ่งอาจมีอาการมากกว่า 3 เดือน

 

นวัต

ซึ่งเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่างได้แก่

 • ปวดจากการทำงานหรือการเปลี่ยนอิริยาบถที่ไม่ถูกวิธี จะทำให้เกิดการล้า หรืออักเสบต่อกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่หลัง
 • ปวดจากอุบัติเหตุ ทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณหลังมีการฉีกขาดอักเสบฉับพลัน
 • ปวดจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกซึ่งพบบ่อยในวัยทำงาน
 • ปวดจากปัญหาหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท จะมีอาการหวดหลังร้าวลงไปบริเวณขา บ้างรายอาจมีอาการชากล้ามเนื้ออ่อนแรงและในรายที่รุนแรงอาจมีความผิดปกติใน การขับถ่าย
 • จากภาวะของข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมในผู้สูงอายุ จะเป็นลักษณะอาการปวดหลังเรื้อรัง ปวดขณะก้ม/เงย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย อาการมาก/ น้อย แตกต่างตามสภาพของผู้ป่วย
 • จากปัญหาภาวะไขสันหลังตีบแคบซึ่งเป็นปัญหาที่ รุนแรงจากปัญหาข้อต่อกระดูก สันหลังเสื่อม เพราะกระดูกสันหลังที่เสื่อมจะมีการสร้างหินปูนรวมทั้งมีความหนาตัวของเอ็น ยึดต่างๆ ทำให้เกิดการกดบีบรัดเส้นประสาท ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวด และชาบริเวณขา หากยืนนานๆ จะปวดลงขาเวลาเดินต้องหยุดเป็นพักๆ เดินได้ไม่ไกล
 • จากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังเลื่อน การะดูกสันหลังค่อมกระดูกสันหลังแอ่น ซึ่งอาจเป็นตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นภายหลัง
 • จากการอักเสบ เช่น ข้ออักเสบชนิดต่างๆ ทำให้มีการปวดหลังได้
 • จากปัญหากระดูกพรุน พบได้บ่อยในผู้หญิงหมดประจำเดือน
 • จากภาวะการติดเชื้อ เช่น เชื้อแบคทำเรีย เชื้อวัณโรค อาจมีอาการไข้ ปวดหลัง ปวดลงขา ชาและอ่อนแรงขา
 • จากเนื้องอกของกระดูกสันหลัง หรือมะเร็งที่กระจายมา กระดูกสันหลัง สงสัยในรายที่มีปวดเรื้อรัง ปวดกลางคืน
 • จากความผิดปกติของอวัยวะภายในแล้วร้าวไปที่หลัง เช่น อาการของนิ่วในทางเดินปัสสาวะ โรคไต เป็นต้น
 • จากความเครียด และภาวะทางจิดที่ไม่ปกติ

 

เมื่อไรจึงจะต้องพบแพทย์

 • ปวดหลังและร้าวลงขา
 • มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ชา รู้สึกว่าขาไม่ค่อยมีแรง หรือมีอาการขาชา
 • ผู้สูงอายุที่หกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดปวดหลังเรื้อรัง
 • มีไข้ร่วมกับอาการปวดหลัง
 • มีความผิดปกติในการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
 • กระดูกสันหลังผิดรูป
 • มีท่าเดินที่ผิดปกติ เดินไกลไม่ได้ ต้องหยุดเป็นพักๆ

 

แพทย์จะดูแลท่านอย่างไร

 • สอบถามอาการและประวัติการเจ็บป่วย พร้อมทั้งตรวจร่างกายผู้ป่วย
 • เอ็กซเรย์ ในเบื้องต้นโดยจะเอ็กซเรย์แบบธรรมดาก่อน ถ้าพบความผิดปกติจะตรวจเพิ่มเติม เช่น การทำCT Scan (เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์) หรือMRI (เอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็ก) ซึ่งจะบอกความผิดปกติได้มากขึ้น

 

หลากหลายวิธีการรักษา

 • การรับประทานยา ซึ่งจะเป็นไปตามภาวะของผู้ป่วย เช่น บางรายมีการติดเชื้อจำเป็นจ้องได้รับยาปฏิชีวนะ, บางรายปวดหลังจากการอักเสบของกล้ามเนื้อก็จะได้รับยาแก้อักเสบ, ยาลดอาการปวด, ยาคลายกล้ามเนื้อ หรือในรายที่กระดูกบางก็จะได้รับแคบเซียมเพื่อเสริมสร้างกระดูก, ยาลดการทำลายกระดูก
 • การฉีดยาประเภทสเตียรอยด์(Steroid)ในรายที่จะมีภาวะช่องไขสันหลังแคบ, การอักเสบของหลังเฉพาะจุด
 • การทำกายภาพบำบัด ซึ่งมีหลายรูปแบบที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ เช่น การใช้ความร้อน, ความเย็น, การดึงหลัง, การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เป็นต้น
 • การให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน การทำกิจวัตรประจำวัน หรือลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ปวดหลัง และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อดูและสุขภาพหลัง
 • การบริหารร่างกาย ซึ่งจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรง
 • การใช้กายอุปกรณ์ เช่น เสื้อเกราะพยุงหลัง

ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีอื่นช่วยบรรเทาและรักษาอาการได้ จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ซึ่งมีหลายวิธีแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายเช่น การผ่าตัดเอาหมอนรอบกระดูกสันหลังหรือกระดูกที่งอกกดทับเส้นประสาทออก,การ ผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ, การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง,การผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกสันหลัง

 

ปัญหาปวดหลังอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ ในกรณีอาการปวดหลังจากภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เมื่อกระดูกสันหลังเสื่อมลงไปมากแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน ซึ่งก้าวหน้าไปอย่างมากนั้น ทำให้มีการผ่าตัดใส่ข้อกระดูกสันหลังเทียม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนทั้งผิวข้อกระดูกสันหลัง และหมอนรองกระดูกสันหลัง ทำให้ข้อกระดูกสันหลัง และหมอนรองกระดูกสันหลัง ทำให้ข้อกระดูกสันหลังสามารถเคลื่อนไหวได้ทุกระนาบในลักษณะที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด

 

ความสำเร็จของการผ่าตัดเปลี่ยนใส่ข้อกระดูกสันหลังเทียม ขึ้นกับการเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมโดยมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนและควรทำโดยแทพย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกสันหลังที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านทางด้านหน้าท้องเป็นอย่างดี

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com