ทำอย่างไรเมื่อลูก “ชัก” จากไข้

ชัก

 

ภาวะชักจากอาการไข้

….เมื่อพบในเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 3 เดือน – 5 ปี และพบได้บ่อยร่วมกับอาการเจ็บป่วย ที่มีไข้ร่วมด้วย ได้แก่

 • การติดเชื้อทางเดินหายใจ
 • หูชั้นกลางอักเสบ
 • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ปอดบวม

 .

ไข้สูงเท่าใดถึงจะเกิดอาการชัก

…..โดยทั่วไปแต่ละคนจะมีอาการชัก ในขณะที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงแตกต่างกัน ประมาณร้อยละ 75 จะชักที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 39 องศาเซลเซียส โดยเด็กที่ชักขณะอุณหภูมิร่างกายต่ำจะเสี่ยงต่อการเกิดอาการชักซ้ำได้มากกว่าเด็กที่ชักขณะอุณหภูมิร่งกายสูง อาการชักส่วนใหญ่มักเกิดภายใน 24 ชั่วโมงแรกมีไข้

.

ลักษณะของอาการชัก

 • เกร็งแขนและขาอาจเป็นข้างเดียว  หรือ 2 ข้างก็ได้  ในเด็กบางคนอาจมีอาการกระตุกของแขนและขาร่วมด้วย
 • เรียกไม่รู้สึกตัว
 • ตาลอยหรือตาเหลือกขณะมีอาการชักเกร็ง

 .

การวินิจฉัยอาการชักจากไข้

 • การซักประวัติและการตรวจร่างกาย  โดยแพทย์สามารถแยกสาเหตุของอาการชักที่อาจเกิดจากการติดเชื้อของระบบประสาท ส่วนกลาง  หรือเด็กที่เป็นโรคลมชักอยู่แล้ว
 • การตรวจน้ำไขสันหลัง  มีความจำเป็นอย่างมาก  โดยจะใช้ในการตรวจหาการติดเชื้อของระบบประสาทในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 เดือน  ที่ชักครั้งแรก  เนื่องจากการติดเชื้อของระบบประสาทพบได้บ่อยในวัยนี้และการตรวจอาการแสดงของ การระคายเคืองต่อเยื่อหุ้มสมองซึ่งบ่งชี้ถึงการติดเชื้อในสมองทำได้ยากใน เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ใช้ในการวิจัยแยกโรคลมชักออกจากภาวะชักจากไข้  ซึ่งจะพิจารณาทำโดยกุมารแพทย์ระบบประสาท
 • การทำ X-ray หรือ CT scan สมอง  ไม่เป็นในการวินิจฉัยอาการชักจากไข้

 .

อาการ “ชักซ้ำ” เกิดขึ้นได้หรือไม่

….อาการชักซ้ำจากไข้ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นได้ร้อยละ 30 – 40 ของเด็กที่ชักครั้งแรก โดยมากอาการชักซ้ำจะเกิดขึ้นประมาณ 2 – 3 วันแรกหลังจากมีไข้แระมาณร้อยลธ 90 ของเด็กที่เคยมีอาการชักจากไข้ครั้งแรก จะมีอาการชักซ้ำภายใน 1 ปี อาการชักจะมีผลกระทบกับพัฒนาการหรือไม่ ?

….ภาวะชักจากไข้มีการพยากรณ์โรคที่ดี โดยผลการตรวจ IQ ของผู้ป่วยไม่พบความแตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป นอกจากนี้ผลงานวิจัยจากหลายแห่งไม่พบผลกระทบ แม้การชักนั้นจะยาวนาน

 .

การดูแลเพื่อป้องกันอาการชักจากไข้สูง

 • เมื่อเด็กมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ โดยสามารถให้ได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง
 • การเช็ดตัวลดไข้  เป็นเวลา 10 – 15 นาที  จนกว่าไข้จะลดลงซึ่งสามารถทำได้ตลอดเมื่อลุกมีไข้

.

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com