ทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างไรให้มีสุข

กลุ่มอาการในผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์(Visual Display Terminal Syndrome)

หมายถึง กลุ่มอาการความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นในผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับจอภาพต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆ

 

pt1

 

กลุ่มอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์

 • ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เช่น การปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อรอบๆ ศีรษะเกร็งตัว กล้ามเนื้อบริเวณคอ ไหล่ และสะบักเกร็งตัวและปวด หรือมีจุดแข็ง(Myofascial pain syndrome)
 • ข้อนิ้วมืออักเสบ จากการใช้คีย์บอร์ดนานๆ
 • เส้นเอ็นบริเวณต่างๆ อักเสบ เช่น ที่ข้อศอก
 • ตาอาจเกิดภาวะอ่อนล้า ตาพร่ามัว เกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบดวงตา เพราะจ้องจอภาพนานๆ
 • ปวดศีรษะ ซึ่งเกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบดวงตา
 • ภาวะผิวหนังแห้ง จากรังสีที่ออกมาจากจอคอมพิวเตอร์
 • ภาวะการกดทับเส้นประสาท บริเวณที่อยู่ตื้นๆ หรือบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวมากๆ ซ้ำๆ กันเป็นระยะเวลานานๆ เช่น ภาวะการกดทับประสาทมีเดียนที่บริเวณข้อมือ(Carpal Tunnel Syndrome)
 • ภาวะท้องอืด หรือการย่อยอาหารผิดปกติจากการที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหว เช่น นั่งทำงานนานๆ ทั้งวัน
 • ภาวะความเครียดทางอารมณ์ จากการที่ต้องทำงานติดต่อกันนานๆ

 

Do’s

 • ตั้งจอคอมพิวเตอร์ในลักษณะอยู่กลางลำตัวโดยขอบบนของจออยู่ระดับสายตาพอดี เพื่อให้มองลงต่ำประมาณ 15 องศา
 • ให้จอคอมพิวเตอร์มีระยะห่างจากสายตาพอเหมาะตามขนาดของหน้าจอ
 • ควรวางคีย์บอร์ดในตำแหน่งที่วางมือแล้วไม่ห้อยต่ำกว่าข้อมือควรให้ข้อมือเสมอหรือกระดกขึ้นเล็กน้อย
 • ควรเลือกซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่มีสิ้นชักใต้โต๊ะเพื่อสะดวกในการทำงาน
 • วางเม้าส์(Mouse) ใกล้แนวกลางลำตัวระวังการเกร็งกล้ามเนื้อนิ้วมือนานๆ
 • ควรนั่งเก้าอี้ไปใกล้ๆ ให้สะโพกชิดกับเก้าอี้ วางแขนไว้บนที่พักแขน ซึ่งระดับควรพอดีกับที่วางคีย์บอร์ดและเมาส์
 • ทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง
 • ควรพักสายตาจากคอมพิวเตอร์เป็นระยะๆ โดยการหลับตานิ่งๆ หรือมองไปไกลๆ

 

Don’t’s

 • ทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ โดยไม่พัก
 • จัดวางของไม่เหมาะสม ต้องเอื้อมหรือเอี้ยวตัวเพื่อหยิบของหรือทำงาน
 • นั่งทำงานด้วยท่าใดท่าหนึ่งอยู่นานๆเคลื่อนไหวท่าเดิมซ้ำๆกัน
 • เลือกเฟอร์นิเจอร์ไม่เหมาะสมกับสัดส่วนของร่างกาย
 • จัดตำแหน่งหรือระดับของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เหมาะสม
 • มีการกดทับบริเวณใดบริเวณหนึ่งนานๆ เช่นการกดทับบริเวณ ข้อมือ ข้อศอก

 

การรักษา

การรักษากลุ่มอาการนี้ขึ้นอยู่กับว่าอาการแสดงที่ระบบใดและอาการแสดงออกมาอย่างไร แต่การรักษาจะต้องประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คือ

 •  การรักษาอาการที่เป็น เช่น การรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ
 • การรักษาหรือแก้ไขตัวกระตุ้นหรือภาวะที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการดังกล่าว เช่น การแก้ไขท่าทางการนั้ง การทำงาน เป็นต้น

การรักษาภาวะปวดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ จากการใช้คอมพิวเตอร์นั้น โดยทั่วๆไปเราเริ่มจากการรับประทานยา การใช้กายภาพบำบัด เช่น การใช้ความร้อน การนวด การยืดกล้ามเนื้อเป็นต้น ถ้ากล้ามเนื้อเกิดภาวะเกร็งตัวเป็นจุดแข็ง(Myofascial pain syndrome) อาจจะใช้การกดจุด การใช้เข็มปักตรงจุดที่มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ (Dry needing) เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว

ภาวะการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ(Carpal tunnel syndrome)สามารถตรวจยืนยันการวินิจฉัยโดยการตรวจการนำกระแสประสาท(Nerve conduction study) โดยการใช้เครื่องมือพิเศษ ซึ่งจะสามารถบอกได้ว่ามีภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่และความรุนแรงเป็นอย่างไรเหมาะที่จะรักษาโดยวิธีใด รวมทั้งการครวจโดยวิธีดังกล่าวยังสามารถใช้ในการบอกการดำเนินโรคระหว่างการรักษาว่าดีขึ้นหรือไม่ก็ได้ การรักษาภาวะการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือส่วนมากเริ่มจากการรับประทานยาร่วมกับการพักการใช้ข้อมือ อาจจะใช้อุปกรณ์ดามข้อมือร่วมด้วยในรายที่มีอาการมากๆ อาจจะใช้การฉีดยาพวกสเตียรอยด์เฉพาะที่ หรือการผ่าตัดรักษา ซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดรักษาภาวะดังกล่าวเป็นการผ่าตัดเล็กที่มีรอยแผลเล็กมากไม่ต้องใช้การดมยาสลบ ผ่าตัดแล้วสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียว

สำหรับอาการอื่นๆ เช่นอาการทางระบบทางเดินอาหาร อาการทางตาคงต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนั้นๆ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com