ตอนที่ 3 “พ่อแม่ต้องมีAuthoritative figure”

พ่อแม่ต้องใช้ AF

เพื่อลดอำนาจเด็กให้ทำตามกติกาแต่เอื้ออำนาจให้เด็กในการสร้างสรรค์งาน

.

…..การเลี้ยงลูกในรูปแบบที่พ่อแม่ใช้อารมณ์ในการควบคุมให้ลูกเชื่อฟัง เช่น ดุเสียงดังให้หยุด ตวาดเพื่อให้ทำ ตีเมื่อลูกทำผิด (ตีโดยพ่อแม่มีอารมณ์โกรธ) เด็กรับข้อมูลว่า “จงยับยั้งตนเอง เพราะอาจถูกดุ โดยอาจไม่มองว่าเพราะอะไร” หรือพูดง่ายๆว่า “กลัวแม่โกรธ เชื่อฟังทันที” ซึ่งเท่ากับการปลูกฝังลูกให้เชื่อคนง่ายโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจ อันนี้ขอพูดไกลออกไปอีกหน่อย เมื่อลูกอยู่ในสังคมอาจกลายเป็นคนหัวอ่อน เชื่อคนโดยขาดวิจารณญาณ เรื่องนี้ หมอให้ความสำคัญมากกับลูกสาวหมอ เพราะโอกาสที่เมื่อเป็นวัยรุ่นแล้วห่างเหินจากพ่อแม่ สมองจะทำงานอัตโมัติในการเชื่อคน ซึ่งอันตราย

….การเลี้ยงลูกโดยไม่ใช้อารมณ์จึงสำคัญและพ่อแม่ต้องพัฒนาตนเองให้มีอำนาจแบบ authority แทน เพื่อฝึกลูกให้เชื่อฟังและทำตามกติกาอย่างมีวิจารณญาณ ไม่เชื่อคนง่ายเพราะสมองลูกไม่เคยถูกโปรแกรมให้เชื่อคนโดยไม่คิด

….อดทนกันหน่อยนะคะ การเสียงดังหรือการน้อยใจลูกบ่อยๆเพื่อคุมพฤติกรรมลูก ณ สถานการณ์นั้น ส่งผลระยะยาวกับลูกมากทีเดียว

.

….Authoritative figure มีความหมายถึง พ่อแม่ที่มีภาวะผู้นำ สอนลูกได้ ให้ความชื่นชมและกำลังใจแก่ลูก เมื่อเราพูดลูกอยากฟัง เมื่อลูกลังเล ลูกพร้อมฟังคำสอนรวมทั้งฟังคำโน้มน้าวของพ่อแม่ ต้องยอมรับว่าการให้ลูกตัดสินใจเองนั้น หลายเรื่องเป็นเรื่องที่เด็กขาดประสบการณ์ คิดตามไม่ออก จำเป็นที่เขาต้องเขื่อใจเราและยอมตามเรา ความเป็นผู้นำของเราจะพาเขาไปถูกทาง ดังนั้นในบ้านที่ปล่อยให้ลูกเป็นใหญ่ เมื่อเกิดปัญหาที่เด็กตัดสินใจไม่ได้ดี เขาก็ไม่เชื่อผู้ใหญ่ด้วย เช่น เด็กทีมีปัญหาด้านสังคม อาจจะเป็นเด็กเกเร หรือเป็นเด็กเก็บตัวก็ตาม พ่อแม่ส่วนใหญจะพยายามบอกลูกให้เล่นกับเพื่อนดีๆ คุยกับเพื่อน อย่าอยู่คนเดียว แต่เด็กที่เป็นใหญ่ในบ้าน ไม่เคยซึมซับการเชื่อฟังจากพ่อแม่มาก่อนก็ยากที่พ่อแม่จะโน้มน้าวเขา

….นอกจากนี้ Authoritative figure ยังรวมถึงการที่พ่อแม่ต้องให้ความเคารพต่อตัวตนเด็กและความคิดเห็นของเขา พ่อแม่ต้องเป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ลูกได้พูดสิ่งที่เขาคิดและยอมรับความคิดเห็นเขาแม้จะแย้งจากความคิดเห็นเรา ชื่นชมความคิดต่างนั้นด้วย หมอรู้ว่ามันอาจจะขัดใจเราบ้าง แต่อย่าลืมว่าเลี้ยงลูกต้องให้เก่งกว่าพ่อแม่ อีกทั้งพ่อแม่จะต้องยึดมั่นในคำพูดที่ได้ให้ไว้กับลูก การหลอกลูกเป็นการไม่ให้ความสำคัญต่อตัวเด็ก ลูกจะรู้สึกผิดหวังและรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่ไม่สำคัญต่อพ่อแม่ แถมพ่อแม่ก็เป็นคนไม่น่าเชื่อถืออีกเช่นกัน หมอเคยเจอผู้ปกครองที่ไม่ทันใส่ใจเรื่องนี้ ทำไปทำมา เขาชินกับการผัดวันประกันพรุ่ง บางทีเราคิดว่าแค่ครั้งสองครั้งแต่พอทำแล้วได้ผลมันจะกลายเป็นนิสัยเราเลย

….พ่อแม่ที่มีภาพดังกล่าวต้องไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุยกับลูก เมื่อออกคำสั่งต้องนิ่งและเอาจริง (เทคนิคการออกคำสั่งในตอนต่อไป) เมื่อลูกร้องเอาแต่ใจก็ต้องใจเย็นและหนักแน่นพอที่จะเพิกเฉย(เทคนิคเพิกเฉยในตอนต่อไป) ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเวลามากพอที่จะมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกด้วย แหม! ไม่ใช่ เจอหน้าพ่อแม่ก็มีแต่กฎกับคำสั่งสอน ให้เขาอยากเจอหน้าเราด้วยความรู้สึกว่า “หนูรอคอยสิ่งที่น่าชื่นใจ” ดีกว่าค่ะ

….โดยสรุปก็คือ Authoritative figure คือเราต้องมีทั้งพระเดช พระคุณ ในรูปแบบของพ่อแม่ก็คือ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่างชื่นมื่น และมีปฏิสัมพันธ์เชิงลบ (กฎ กติกา) อย่างใจเย็นและเคารพตัวตนเด็ก …ดูเพิ่มเติม

 

พ.ญ. เสาวภา พรจินดารักษ์

พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com