ตรวจเต้านมด้วยตนเองคุณก็ทำได้

29

ท่านรู้หรือไม่ ?

 • มะเร็งเต้านมจัดเป็น 1 ใน 5 โรคร้ายอันดับต้นที่คร่าชีวิตผู้หญิง
 • มะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้  ถ้าตรวจพบและทำการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
 • สตรีทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป  ควรเรียนรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองและกระทำอย่างสม่ำเสมอเดือนละครั้ง
 • การตรวจพบก้อนในเต้านมไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไป
 • ก้อนในเต้านมที่มีขนาดเล็กหรือมะเร็งเต้านมในระยะแรกอาจ ตรวจไม่พบโดยการคลำ  หากต้องอาศัยการเอ็กซเรย์ความเข้มต่ำเรียกว่า  การทำแมมโมแกรม (Mammogram) ในการตรวจวินิจฉัย

 

สาเหตุของมะเร้งเต้านม

สาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งเต้านมซึ่งไม่ทราบแน่ชัด แต่แพทย์พบว่ากลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่าปกติ ได้แก่

 • ผู้ที่มีญาติใกล้ชิดเป็นโรคนี้
 • สตรีที่มีประจำเดือนเร็วก่อนอายุ 12 ปี
 • สตรีที่หมดประจำเดือนช้า (หลัง 5 ปี)
 • สตรีที่มีน้ำหนักมากเกินควร
 • สตรีที่รับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจน  และสตรีที่มีมะเร็งอื่นอยู่ก่อน

 

อาการของมะเร็งเต้านม

 • คลำพบก้อนในเต้านม (พบว่าเพียง 15 – 20 % ที่เป็นมะเร็งเต้านม)
 • มีการเปลี่ยนแปลงในขนาดและรูปร่างของเต้านม
 • มีการเปลี่ยนแปลงของการรับความรู้สึกบริเวณเต้านม
 • พบรอยบุ๋มหรือรอยนูนแดง  เส้นเลือดดำขอด  สังเกตเห็นได้ชัดเจนในบริเวณเต้านม
 • มีของเหลไหลจากหัวนม  เช่น  หนอง  เลือด  ฯลฯ  (พบว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมประมาณ 20 %)
 • มีอาการบวมบริเวณใต้รักแร้  เนื่องจากต่อมน้ำเหลืองโตขึ้น  หากท่านมีอาการใดอาการหนึ่งดังที่กล่าวข้างต้น  ควรพบแพทย์ทันที

 

การตรวจมะเร็งเต้านมควบแมมโมแกรม

คือ การเอ็กซเรย์เต้านมโดยการใช้รังสีเอ็กซเรย์ที่มีความเข้มต่ำฉายลงบนเต้าเพื่อตรวจหาความผิดปกติของมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ซึ่งยังคลำก้อนได้ไม่ชัดเจน แต่พบความผิปกติเกิดขึ้นบิเวณเต้านม ได้แก่ มีเนื้องอกขนาดเล็ก เกิดการดึงรั้งของเนื้อเต้านม แต่ในกรณีที่คลำก้อนได้ การตรวจ Mammogram ร่วมกับ Ultrasound อาจช่วยบอกได้ว่า ก้อนเนื้อที่สงสัยจะเป็นมะเร็งหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจรักษาต่อไป ทิศทางการตรวจเต้านม

 

ข้อแนะนำในการป้องกันมะเร็งเต้านม

 • ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เดือนละครั้งตั้งแต่อายุ 20 ขึ้นไป
 • พบแพทย์เพื่อรับการตรวจเต้านมอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี
 • เข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมดมแกรม (อายุ 31 – 39 ปี ทำครั้งหนึ่ง, อายุ 40 – 49 ปี ทำทุกๆ 1 – 2 ปี, อายุ 50 ขึ้นไป ควรทำแมมดมแกรมทุกๆปี)

 

ตรวจเต้านมด้วยตนเองคุณก็ทำได้

เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้นคุณก็สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้

 • ยืนหน้ากระจก

การสังเกต คือ การปล่อยตัวตามสบาย วางแขนแนบลำตัว สังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นบริเวณเต้านม เช่น มีรอยบุ๋ม รอยนูนแดง สะเก็ดขาว เป็นต้น

ยกแขนขวาขึ้นแตะท้ายทอย สังเกตความผิดปกติดังกล่าวบริเวณเต้านมขวา และทำเช่นเดียวกันบริเวณเต้านมซ้าย ยืนเท้าสะเอวเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอก สังเกตความผิดปกติซึ่งอาจปรากฎชัดเจนขึ้น บีบหัวนมเบาๆ ดูว่ามีของเหลวหลั่งจากเต้านมหรือไม่

 • การคลำขณะอาบน้ำ

ยกแขนขวาขึ้นแตะท้ายทอย ใช้มือซ้ายตรวจคลำเต้านมโดยเลื่อนไหวใน 3 ทิศทาง โดยเหยียดนิ้วมือซ้ายออก ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางในการตรวจ คลำตรวจในลักษณะเดียวกันในเต้านมซ้าย

 • การคลำขณะนอนราบ

นอนราบ  ใช้ผ้าหรือหมอนใบเล็กๆหนุนบริเวณไหล่ขวา  ตรวจคลำเต้านมขวา  โดยใช้นิ้วชี้  นิ้วกลาง  และนิ้วนางข้างซ้ายตรวจใน 3 ทิศทาง  เช่นเดียวกับการตรวจขณะอาบน้ำ  คลำตรวจในลักษณะเดียวกันในเต้านมซ้าย

 

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ ศูนย์สุขภาพสตรี (สูตินรีเวชกรรม) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com