คำแนะนำการใช้งานหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5

ข้อแนะนำ…
• กรณีเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้หน้ากาก N95
• ขณะสวมหน้ากาก N95 ไม่ควรออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่มีการออกแรงมาก เนื่องจากผู้ใส่จะหายใจไม่สะดวก และเหนื่อยง่าย

***ไว้แชร์ให้คนที่คุณรักนะคะ?