ข้อแนะนำด้านสุขภาพก่อนไปออสเตรเลีย (Vaccines Guide for Australia)

Vaccines Guide for Australia

47

ประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ  ตั้งอยู่ในแปซิฟิกตอนใต้  มีภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนในตอนเหนือและมีภูมิอากาศเป็นแบบอบอุ่นในตอนใต้  มีความเจริญทางด้านการแพทย์สูงเทียบเคียงกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ

 

ภูมิอากาศประเทศออสเตรเลีย

ฤดูกาลในออสเตรเลียจะตรงข้ามกับทวีปยุโรป  โดยจะมีฤดูร้อนระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์  และฤดูหนาวจากมิถุนายนถึงสิงหาคม  ทางตอนเหนือของประเทศอาจมีอากาศร้อนมากได้ในฤดูร้อน  แต่ทางตอนใต้อาจมีอากาศหนาวจัดได้ในฤดูหนาว

Aus (1)

ข้อแนะนำ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย

 • ไวรัสตับอักเสบ เอ (Hepatitis A) แนะนำสำหรับผู้ที่ไปอยู่บริเวณตอนในของทวีป (นอกเขตเมืองใหญ่) เป็นเวลานานๆ
 • ไวรัสตับอักเสบ  บี (Hepatitis  B)  เป็นโรคติดต่อผ่านทางการสัมผัสเลือด  สารคัดหลั่งหรือทางเพศสัมพันธ์  แนะนำสำหรับผู้ที่ไปทำงานด้านสาธารณสุข (แพทย์, พยาบาล) หรือคู่สมรสใหม่  ผู้ที่อาศัยอยู่เป็นเวลานานในกลุ่มชุมชน  ครพื้นเมือง/อะบอรีจิน์
 • ไข้สมองอักเสบ (Japenese  encephalitis)  มีความเสี่ยงเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปยังเกาะ Torres  Strait  และพื้นที่ติดต่อกับ Cape  York  Peninsula (คนไทยส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนนี้แล้ว)
 • โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)  ตามอุบัติการองค์การอนามัยโลก  พบว่าไม่มีสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศออสเตรเลีย
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningococcal  meningitis) แนะนำสำหรับเด็ก 2 – 18 ปี  และนักเรียนมหาวิทยาลัย (ผู้ที่อาศัยในหอพัก)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)  มีระบาดในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน  แนะนำการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวที่อายุมากกว่า 50 ปี, เด็กอายุ 6 – 59 เดือน  และผู้ที่มีโอกาสใกล้ชิดกับเด็ก 0 – 59 เดือน, นักท่องเที่ยวที่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรังทุกคนทุกวัย, หญิงที่มีโอกาสจะตั้งครรภ์ในช่วงเวลาของของระบาดของโรค

วัคซีนอื่นๆสำหรับผู้ใหญ่ทั่วๆไป

 • โรคคอตีบ/บาดทะยัก (Tetanus/Dipheria)  สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อนเป็นเวลา 10 ปี  ควรได้รับ (Td, Tdap หรือ Boostrix) อย่างน้อย 1 เข็ม  เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
 • หัด (Measles)  แนะนำฉีด 1 เข็มกระตุ้นในรูป MMR สำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติการกระตุ้นภูมิหลังจากการฉีดวัคซีนตอนเด็ก (ช่วงขวบปีแรก)
 • ปอดอักเสบนิวโมคอคคัส (Pneumococcal)  สำหรับผู้ใหญ่อายุมากกว่า 65 ปี  หรือผู้ที่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง  เช่น  หอบ  หืด
 • โปลิโอ (Polio)  ไม่มีความจำเป็นสำหรับประเทศออสเตรเลีย
 • อีสุกอีใส (Varicella)  แนะนำสำหรับทุกคนยกเว้นผู้ที่มีประวัติฉีดวัคซีนนี้แล้ว, ผู้ที่เคยเป็นอีสุกอีใสแล้วหรือมีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีภูมิ

 

ภาวะอื่นๆที่ควรทราบ

 • มาเลเรีย (Malaria)  ไม่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ (มีความเสี่ยงอยู่บ้างใน Torres  Strait  หรือนอกเขตพื้นที่ท่องเที่ยว) ยาป้องกันมาเลเรียจึงไม่มีความจำเป็น
 • โรคท้องเสียในนักท่องเที่ยว (Traveler’s  Diarrhea)  มีความเสี่ยงน้อยในทุกพื้นที่  พบบ้างทางตอนเหนือของควีนซแลนด์จากการรับประทานปลาจากแนวหิวปะการัง  เช่น  ปลา  Grouper, Snapper, Amberjack  และ  Barracuda  พิษของปลาเหล่านี้อาจยังคงเหลืออยู่แม้จะทำให้สุกดีแล้ว
 • โรคจากยุง (Moaqulto – borne  arbovirus)  เช่น  Ross  River   (พบผู้ป่วยประมาณ  4,000  ราย/ปี), Barma  Forest, Murray  Valley  encephalitis   เป็นต้น  อาจพบได้ทั่วไป  รวมถึงซิดนีย์และบางพื้นที่ในตัวเมือง
 • ไข้เลือดออก (Dengue  fever)  พบบางพื้นที่ทางตอนเหนือของ Queensland  รวมถึงในตัวเมืองของ Cairns, Townsville  และบนเกาะ Torres  Strait  นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิดใน/รอบๆย่านชุมชนเมืองอย่างเช่น  Sydney  แนะนำให้ป้องกันไม่ให้ยุงกันช่วงกลางวัน
 • สัตว์พิษ  พิษจากงูกัด  ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีวัคซีน antivenum  ไว้ในโรงพยาบาล  อันตรายทางทะเล  รวมถึงแนวหิน  ปะการัง, แมงกะพรุน  และปลาฉลาม  พบได้ในพื้นที่ที่ไม่มีการตรวจตราความปลอดภัยตามชาดหาด  จึงไม่ควรเล่นน้ำตามชายหาดที่ห้ามเล่น

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com