ข้อควรทราบก่อนตัดสินใจ…ฟอกสีฟัน

11

การฟอกสีฟัน

  • การฟอกสีฟันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน ผู้ที่สนใจการฟอกสีฟันควรได้รับการตรวจจากทันตแพทย์ก่อนเริ่มการฟอกสีฟัน
  • ผลที่ได้จากการฟอกสีฟันไม่ได้เหมือนกันทุกคน
  • มีวิธีการอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการเปลี่ยนสีฟันได้
  • วัสดุที่ใช้ในการบูรณะฟันต่างๆ เช่น ที่อุดฟัน, ครอบฟัน ฯลฯ ที่อยู่ทางด้านหน้าของตัวฟันอาจต้องได้รับการเปลี่ยน หลังจากการฟอกสีฟัน
  • ฟันที่มีสีเข้มมากๆ โดยเฉพาะที่ได้รับผลจากยา เตทตราไซคลิน(Tetracycline) จะใช้เวลานานกว่าในการฟอกสีฟัน
  • ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการฟอกสีฟันซ้ำอีก หากสีฟันไม่ได้เปลี่ยนกลับเป็นสีที่เข้มขึ้น
  • อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฟอกสีฟัน คือ อาการเสียวฟัน และ/หรือ อาการระคายเคืองของเนื้อเยื่อในช่องปากซึ่งจะกลับเป็นปกติเมื่อหยุดทำการฟอก สีฟัน การลดเวลาการฟอกสีฟันในแต่ละครั้ง หรือการลดความถี่ของการฟอกสีฟันจะช่วยลดอาการข้างเคียงได้มาก โปรดติดต่อทางแผนกทันตกรรม หากการปฏิบัติตามข้างต้นแล้วอาการข้างเคียงยังปรากฏอยู่
  • ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีเข้า เช่น ชา,กาแฟ, ไวน์แดง, โคล่า ฯลฯ เพื่อไม่ให้เวลาที่ใช้ในการฟอกสีฟันนานเกินความจำเป็น

 

การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์(Laser)

จะช่วยให้การฟอกสีฟันเร็วขึ้น โดยมากสามารถทำให้ฟันเปลี่ยนสีเป็นที่พอใจได้ในครั้งเดียว แต่ในบางรายอาจต้องมีการฟอกสีฟันที่บ้านในระยะสั้นๆ เพื่อให้ได้ผลที่พอใจ

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com