กิจกรรมให้ความรู้ “แพ้อาหาร อันตรายถึงชีวิต”

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี Samitivej Allergy Institute (SAI) ร่วมกับ ศูนย์โรคภูมิแพ้โรงพยาบาลบีเอ็นเอช SAI @ BNH จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “แพ้อาหาร อันตรายถึงชีวิต” นำทีมโดย ศ.เกียรติคุณ นพ. ปกิต วิชยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้สมิติเวช และแพทย์ศูนย์ภูมิแพ้โรงพยาบาลบี้อ็นเอช SAI@BNH พร้อมทั้ง พ.ญ. อัญชลี เสนะวงษ์ ทีมพยาบาล และนักโภชนากร จากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มครอบครัวผู้ป่วย กลุ่มคุณครู และกลุ่มผู้สนใจ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี วันที่ 27 ม.ค. 2562