การเตรียมตัวในการตรวจรังสีวินิจฉัย

9(1)

Barium swallowing (Esophagogram)

 • เพื่อตรวจดูความผิดปกติของหลอดอาหาร ช่น การกลืนการบีบรัดตัว และการไหลย้อนกลับของอาหาร
 • เวลาที่ใช้ในการตรวจ ประมาณ 15 – 30 นาที
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจ ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

Upper GI

 • เพื่อตรวจดูความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำใส้เล็กส่วนต้น เช่นมีแผลมีเนื้องอก ฯลฯ
 • เวลาที่ใช้ในการตรวจ ประมาณ 15 – 30 นาที
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจ งดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมง

Long GI (GI follow through)

 • เพื่อตรวจดูความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารจนถึงลำไส้เล็กส่วนปลายที่ต่อกับลำไส้ใหญ่
 • เวลาที่ใช้ในการตรวจ ประมาณ 1 – 4 ชั่วโมง
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจ งดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมง

B.E. (Barium Enema)

 • เพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ทั้งหมด เช่น มีการตีบตันมีแผลมีเนื้องอก ฯลฯ
 • เวลาที่ใช้ในการตรวจ ประมาณ 1 ชั่วโมง
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจ
  – ทานยาระบายก่อนการตรวจ 2 วัน (รับยาระบายที่แผนกเอกซเรย์)
  – รับประทานอาหารอ่อนๆ ในช่วง 2 วันก่อนตรวจ
  – งดอาหาร หลังเที่ยงคืน

หมายเหตุ

 • ควรตรวจ B.E. ในช่วงเช้า เพราะต้องให้ลำไส้สะอาดเพื่อการวินิจฉัย
 • ในการทานยาระบาย ควรจะดื่มน้ำเยาะๆ เพื่อช่วยในการระบายได้ดีมากขึ้น

 

I.V.P. (Intravenous Pyelogram)

 • เพื่อดูความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่ ไต กรวยไต ท่อไต จนถึงกระเพาะปัสสาวะ
 • เวลาที่ใช้ในการตรวจ ประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจ
  – ทานยาระบายคืนก่อนตรวจ
  – งดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมง

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่เอกซเรย์จะสอบถามประวัติการแพ้สารทึบรังสี,แพ้ยา,แพ้อาหารทะเล หรือคนไข้ที่มียาต้องกินหรือพ่น ในกรณีฉุกเฉิน ให้นำยามาด้วย และบอกให้เจ้าหน้าที่ทราบ

 

Ultrasound upper Abdomen

 • เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องส่วนบน มีตับ ไต ตับอ่อน ถุงน้ำดี และม้าม
 • เวลาที่ใช้ในการตรวจ ประมาณ 10 – 15 นาที
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจ
  – งดอาหาร 6 – 8 ชั่วโมง
  – กรณีที่ผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกแล้วสามารถตรวจได้ทันที

Ultrasound lower Abdomen

 • เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง
 • ในผู้ชาย มีกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมาก และ ฯลฯ
 • ในผู้หญิง มีกระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ และ ฯลฯ
  – เวลาที่ใช้ในการตรวจ ประมาณ 10 – 15 นาที
  – การเตรียมตัวก่อนตรวจ ดื่มน้ำเยอะๆ และกลั้นปัสสาวะไว้ ตรวจเสร็จแล้ว ถึงจะเข้าห้องน้ำได้

หมายเหตุ

 • กรณีที่มีน้ำในกระเพาะปัสสาวะพร้อมที่จะตรวจแล้ว
 • กรณีที่ไม่พร้อม ต้องดื่มน้ำและกลั้นปัสสาวะไว้(เจ้าหน้าที่ประจำห้อง Ultrasound จะช่วย check น้ำในกระเพาะปัสสาวะว่ามีพอที่จะตรวจได้หรือไม่)

 

Mammogram & Ultrasound Breast

 • เพื่อดูความผิดปกติของเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
 • สามารถแยกรอยโรคได้ว่าก้อนที่พบเป็นก้อนเนื้อ,ถุงน้ำ หรือมะเร็งเต้านมี
  – เวลาที่ใช้ในการตรวจ ประมาณ 30 นาที
  – การเตรียมตัวก่อนตรวจ  สามารถตรวจได้ทันที

ต่อม Thyroid

 • เพื่อดูความผิดปกติของต่อมไทธ์รอยด์
 • เวลาที่ใช้ในการตรวจ ประมาณ 5 – 10 นาที
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจ  สามารถตรวจได้ทันที

Ultrasound Doppler

 • เพื่อดูความผิดปกติของหลอดเลือดดำ หลอดเลือดแดง
 • เวลาที่ใช้ในการตรวจ ประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจ  สามารถทำการตรวจได้ทันที

หมายเหตุ

ระยะเวลาในการตรวจเป็นการประมาณ ขึ้นอยู่กับ รอยโรคของแต่ละบุคคล