การเตรียมตัวคลอด รวมคำแนะนำก่อนคลอด

เตรียมตัวคลอด

คำแนะนำ การเตรียมตัวคลอด

 1. อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อย
 2. ตัดเล็บให้สั้น ล้างสีเล็บมือ (ถ้ามี)
 3. ไม่ควรนำของมีค่า และเครื่องประดับมาโรงพยาบาล
 4. กรณีแพทย์นัดผ่าตัด
  – ควรมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 3 ช.ม.
  – งดอาหารและน้ำก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 8 ช.ม

การเตรียมของใช้สำหรับคุณแม่หลังคลอด

 1. เสื้อผ้า ที่จะใส่กลับบ้าน
 2. เสื้อยกทรงแบบใส่ป้อนนมบุตร สำหรับใส่ขณะอยู่โรงพยาบาล
 3. กางเกงชั้นในแบบรัดหน้าท้อง (ถ้ามี)

เรื่องสำคัญเกี่ยวกับอาการเจ็บครรภ์เตือน / เจ็บครรภ์จริง

ข้อสังเกตสำหรับคุณแม่ว่าตนเองจะเข้าสู่ระยะคลอดบุตรหรือไม่นั้น สิ่งที่จะเป็นสัญญาณบอกให้คุณแม่ทราบ คือ “การบีบรัดตัวของมดลูก” โดยในช่วง 2 – 3 สัปดาห์ก่อนครบกำหนดครรภ์มักจะเกิดการบีบรัดเตือนล่วงหน้าก่อนจึงเรียกว่า “เจ็บครรภ์เตือน” โดยคุณแม่อาจจะสับสนแยกไม่ได้ว่าเป็นอาการของการเจ็บครรภ์เตือน หรือเจ็บครรภ์จริง ดังนั้นคุณแม่อาจสังเกตเปรียบเทียบอาการได้ดังนี้

ตาราง

สิ่งของที่เตรียมให้เด็กในวันกลับทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมสิ่งของดังนี้

 1. เสื้อเด็ก 1 ชุด
 2. ผ้าห่อตัว 1 ผืน
 3. ขวดนมและขวดน้ำ 1 ชุด (เตรียมไว้ขณะเดินทางกลับบ้าน)

เอกสารที่ต้องเตรียมมาโรงพยาบาล เพื่อทำสูติบัตร   เมื่อครบกำหนดคลอด (วันที่เข้าพัก)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อรับรองเอกสาร
 • สำเนา Passport บิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อรับรองเอกสาร และเอกสาร Workpermit (กรณีชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา และ มารดา
 • ทะเบียนบ้านที่จะย้ายเด็กเข้าในกรณีที่ไม่ตรงกับบิดามารดา โดยถ่ายสำเนาหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อเจ้าบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี ) พร้อมลงชื่อรับรองเอกสาร

กรุณา  :  กรอกเอกสารสำหรับแจ้งเกิดของโรงพยาบาล เพื่อเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล จะนำไปแจ้งเกิดที่เขตบางรัก ซึ่งในเอกสารขอให้ท่านระบุชื่อเด็ก  แล้วสามารถเปลี่ยนได้ทั้งนี้เนื่องจาก โรงพยาบาล จะต้องทำการแจ้งเกิดภายใน 15 วันหลังจากเด็กเกิด หากเกินกำหนด 15 วันจะถูกปรับตามกฎหมาย