การผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา (Lower Blepharoplasty)

49

 

การผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา เป็นการผ่าตัดเพื่อกำจัดไขมันใต้เปลือกตาล้างออก โดยทั่วไปมีการผ่าตัดอยู่ 2 วิธี คือ

  • การผ่าตัดผ่านเยื่อบุบริเวณเปลือกตาล่าง เหมาะสำหรับผู้ไม่มีผิวหนังส่วนเกินหรือมีรอยเหวย่นที่เปลือกตาล่าง การผ่าตัดโดยวิธีนี้จะไม่มีบาดแผลการผ่าตัดให้เห็นจากภายนอก
  • การทำผ่าตัดเปลือกตาล่างใต้ขนตา เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวหนังส่วนเกินหรือมีรอยย่นใต้ตาร่วมด้วย เนื่องจากการผ่าตัดนี้จะสามารถตัดหนังส่วนเกินออกไปได้พร้อมๆกัน ในกรณีที่มีผิวหนังที่ต้องตัดออกมาอาจจะต้องมีแผลผ่าตัดต่อยาวออกมาทางด้านข้างตาด้วย

 

การปฏิบัติตัวหลังทำการผ่าตัด

  • การประคบด้วยน้ำแข็ง 24 ชั่วโมงแรก  เพื่อให้หลอดเลือดหดตัว  ป้องกันการเลือดออก
  • การประคบด้วยน้ำอุ่นประมาณ 48 – 72 ชั่วดมงหลังผ่าตัด เพื่อลดอาการบวม
  • ควรนอนหัวสูงเพื่อลดอาการบวมเร็วขึ้น

การหายของแผล

อาการอักเสบของแผลจะหายในระยะเวลา 1 – 2 สัปดาห์

 

ภาวะแทรกซ้อน

  • แผลติดเชื้อ
  • เลือดออกหลังการผ่าตัดวันแรกอาจจะมีเลือดซึมออกบริเวณรอยแผลได้บ้าง ถ้าอกมาให้ใช้ผ้ากดทับแผลไว้สักพัก แต่ถ้าเลือดออกมาให้ปรึกษาแพทย์
  • หนังตาล่างปลิ้นออก (Ectropion) ทำให้มีน้ำตาไหลตลอดเวลาเกิดจากเทคนิคการผ่าตัด หรือการหดรั้งของแผลเป็นที่เกิดหลังการผ่าตัด
  • ภาวะแทรกซ้อนทางสายตาพบได้น้อย

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com