การฉีดอินสุลิน ด้วยตัวเองในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ในปัจจุบันมีการใช้อินสุลินกันมากขึ้นในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน อินสุลินสามารถลดระดับน้ำตาล ทำให้ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การฉีดอินสุลิน

ผู้ป่วยกลุ่มไหนจำเป็นต้องฉีดอินสุลิน?

การรักษาโรคเบาหวานจำเป็นต้องฉีดอินสุลินในกรณีที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างอินสุลินได้ หรือในเบาหวานชนิดที่ 2 ในระยะที่ไม่ตอบสนองต่อยารับประทาน หรือมีภาวะที่มีข้อห้ามในการใช้ยารับประทาน เช่น มีภาวะไตวาย การฉีดอินสุลินยังจำเป็นในผู้ป่วยเบาหวานที่ตั้งครรภ์

นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการใช้อินสุลินกันมากขึ้นในการควบคุมระดับน้ำตาลร่วมกับการใช้ยารับประทาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องฉีดอินสุลินด้วยตัวเอง ?

เนื่องจากการฉีดอินสุลินจำเป็นต้องฉีดทุกวัน และอาจต้องฉีดวันละหลายครั้ง การไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดอินสุลินอาจเป็นปัญหาในเรื่องความไม่สะดวก ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการฉีดอินสุลินด้วยตนเองโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด

การฉีดอินสุลินเจ็บหรือไม่ ?

เข็มที่ใช้ฉีดอินสุลินมีขนาดเล็กและสั้นมาก (ประมาณ 0.5 ซม.) การฉีดอินสุลินจึงเป็นการฉีดไปที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ต่างจากการฉีดยาทั่วไปหรือฉีดวัคซีนซึ่งฉีดไปที่ชั้นกล้ามเนื้อ ดังนั้นการฉีดอินสุลินจึงเจ็บน้อยมากหรือไม่เจ็บเลย

การฉีดอินสุลินยุ่งยากมากน้อยแค่ไหน ?

เข็มที่ใช้ในการฉีดอินสุลินมีอยู่ 2 ชนิด คือ

  1. เข็มฉีดยาอินสุลินซึ่งใช้กับขวดอินสุลินขนาด 10 ซีซี
  2. ปากกาฉีดอินสุลินซึ่งใช้กับหลอดอินสุลินขนาด 3 ซีซี

ในปัจจุบันการฉีดอินสุลินด้วยปากกาฉีดอินสุลิน ลดขั้นตอนยุ่งยากลงมาก เนื่องจากตัวยาอินสุลินบรรจุอยู่ในหลอดสำเร็จรูปพร้อมฉีด พกพาสะดวก

ควรฉีดอินสุลินที่บริเวณใด ?

การฉีดอินสุลินควรฉีดที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่บริเวณหน้าท้องเนื่องจากบริเวณหน้าท้องมีไขมันหนากว่าส่วนอื่นจึงทำให้การดูดซึมอินสุลินดี และไม่เจ็บ

ต้องพกกระติกน้ำแข็งหรือไม่ ?

ไม่ควรเก็บอินสุลินไว้ในที่ร้อนจัด ไม่ตากแดด โดยทั่วไปอินสุลินสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง(ประมาณ 25oc.) ได้นาน 1 เดือน จึงไม่จำเป็นต้องพกกระติกน้ำแข็ง อย่างไรก็ตามขวดอินสุลินที่ยังไม่ได้เปิดใช้ควรเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา

การฉีดอินสุลินในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ ไม่ยุ่งยากและไม่เจ็บผู้ป่วยสามารถฉีดได้ด้วยตนเอง โดยมีแพทย์เป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อปรับขนาดของอินสุลินให้สามารถควบคุมระดับ น้ำตาลในเลือด เพื่อลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ คลีนิคเบาหวานและฮอร์โมน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร : 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com