โรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital

แผนกอายุรกรรม

 
เพราะเราใส่ใจในสุขภาพของผู้ป่วยทุกท่าน คลินิกอายุรกรรมของ โรงพยาบาล บีเอ็นเอช จึงยินดีให้บริการดูแลรักษา และวินิจฉัยสุขภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางอายุรศาสตร์ คลินิกอายุร-กรรมผู้ป่วยนอก ครบครันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา อบอุ่น ทันสมัย มั่นใจในบริการที่มีคุณภาพ


   ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจรักษา 13 ห้อง
 • ห้องเจาะเลือด
 • ห้องปฏิบัติการรักษา
 • การตรวจวัดสัญญาณชีพ
 • ห้องตรวจภายใน

   การบริการ

 • อายุรแพทย์ทั่วไป
 • แพทย์ด้านโรคปอด
 • แพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
 • แพทย์ด้านจิตเวช
 • แพทย์ด้านโรคข้อและรูมาติซึ่ม
 • แพทย์ด้านโรคระบบประสาท
 • แพทย์ด้านโรคไต
 • แพทย์ด้านโรคติดเชื้อ
 • แพทย์ด้านโรคเลือด
 • คลีนิกเบาหวานและฮอร์โมน
 • แพทย์ด้านโรคผู้สูงอายุ
 • แพทย์ด้านโรคมะเร็ง
 
เปิดบริการ:
จันทร์ - เสาร์            :     06.00  - 20.00 น.
อาทิตย์                   :     07.00  - 20.00 น.
นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่าน ต้องการ โปรดติดต่อ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ชั้น 4
โทร. 0-2686-2700 ต่อ 4422, 4423  
  E-mail : info@bnh.co.th

 

  เป็นวิธีที่สะดวกสบายมากขึ้นของการมีสุขภาพดีมากขึ้น และมีความมั่นใจในวิธีการที่คุณมองหา
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2012 โรงพยาบาล บีเอ็นเอช (วางใจให้เป็นผู้ดูแลสุขภาพ ทุกช่วงเวลาแห่งชีวิต)
9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500, ประเทศไทย
คอลเซ็นเตอร์: +66-2686-2700 แฟกซ์ : +66-2632-0578-79 อีเมล์:
1183